HP LaserJet P2015 Printer series - Tisk vodoznaků

background image

Tisk vodoznaků

Volbu vodoznaku lze použít k tisku textu „pod“ stávající dokument (na pozadí). Přes první stránku nebo
všechny stránky dokumentu lze například vytisknout diagonálně velká šedá písmena Koncept nebo
Důvěrné.

1.

Otevřete okno Vlastnosti tiskárny (nebo Předvolby tisku v systémech Windows 2000 a XP). Další
pokyny naleznete v části

Konfigurace ovladače tiskárny pro systémy Windows

nebo

Konfigurace

ovladače tiskárny pro systém Macintosh

.

2.

Na kartě Efekty (u některých ovladačů Mac na kartě Vodoznak a překrytí) vyberte požadovaný
vodoznak.

Poznámka

Ne všechny funkce tiskárny jsou dostupné ve všech ovladačích a operačních

systémech. Informace o dostupnosti funkcí pro daný ovladač naleznete v elektronické
nápovědě pro vlastnosti tiskárny (ovladač).

CSWW

Tisk vodoznaků

43