HP LaserJet P2015 Printer series - Zásobník 1

background image

Zásobník 1

Zásobník 1 je přístupný z přední strany tiskárny. Tiskárna nejprve tiskne ze zásobníku 1, až poté se
pokusí tisknout z ostatních zásobníků.

Do zásobníku 1 až padesát listů média 75 g/m

2

nebo deset obálek, deset fólií či deset karet. Zásobník

1 lze použít také pro tisk první stránky na jiné médium než zbytek dokumentu.

Vymezovače média zajišťují, aby bylo médium správně podáno do tiskárny a aby tisk nebyl nakřivo
(vzhledem k médiu). Při vkládání média upravte vymezovače média tak, aby odpovídaly šířce použitého
média.

24

Kapitola 5 Tiskové úlohy

CSWW