HP LaserJet P2015 Printer series hjælp

background image

HP LaserJet P2015 Series

Brugervejledning

background image
background image

HP LaserJet P2015 Series

Brugervejledning

background image

Oplysninger om copyright

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse
er, uden forudgående skriftlig tilladelse,
forbudt for såvidt det ikke er udtrykkeligt
tilladt i henhold til loven om ophavsret.

Produktnummer: CB366-90956

Edition 1, 09/2006

Oplysningerne heri kan ændres uden
forudgående varsel.

De eneste garantier, der ydes for HP-
produkter og -tjenester, er anført i de
udtrykkelige erklæringer om begrænset
garanti, der følger med sådanne produkter
og tjenester. Intet heri skal fortolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for
tekniske eller redaktionelle fejl eller
udeladelser heri.

Varemærker

Microsoft

®

og Windows

®

er amerikanske

registrerede varemærker
tilhørende Microsoft Corporation.

PostScript

®

er et registreret varemærke

tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Energy Star

®

og Energy Star-mærket

®

er

amerikanske registrerede varemærker
tilhørende United States Environmental
Protection Agency.

background image

Indholdsfortegnelse

1 Produktoplysninger

Produktfunktioner ................................................................................................................................. 2

HP LaserJet P2015-printer .................................................................................................. 2
HP LaserJet P2015d-printer ................................................................................................ 2
HP LaserJet P2015n-printer ................................................................................................ 3
HP LaserJet P2015dn-printer .............................................................................................. 3
HP LaserJet P2015x-printer ................................................................................................ 3

Identificer produktdele .......................................................................................................................... 4

2 Kontrolpanel

3 Produktsoftware

Understøttede operativsystemer ........................................................................................................ 10
Printertilslutninger ............................................................................................................................... 11

USB-tilslutninger ................................................................................................................ 11
Netværkstilslutninger ......................................................................................................... 11

Tilslutning af printeren til netværket .................................................................. 11
Installer printersoftwaren til netværksprinteren ................................................. 12

Software til Windows .......................................................................................................................... 13

Windows-printerdrivere ...................................................................................................... 13

Windows-drivertyper ......................................................................................... 13
Installation af Windows-printersoftwaren .......................................................... 13

Hvis du vil installere printersoftwaren for Windows XP (64-bit) og
Windows Server 2003 ...................................................................... 13
Hvis du vil installere printersoftwaren for Windows 98 (kun driver),
Me (kun driver), 2000 og XP (32-bit) ................................................ 13

Konfigurere Windows-printerdriveren ................................................................ 13

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 14
Integreret webserver .......................................................................................................... 14

Software til Macintosh ........................................................................................................................ 15

Macintosh-printerdrivere .................................................................................................... 15

Installation af Macintosh-printerdriveren ........................................................... 15
Konfigurere Macintosh-printerdriveren .............................................................. 15

PPD-filer (PostScript Printer Description Files) ................................................................. 16

4 Understøttet papir og andre medier

Optimere udskriftskvalitet for medietyper ........................................................................................... 18
Retningslinjer for brug af medier ........................................................................................................ 19

HP-medie ........................................................................................................................... 19

DAWW

iii

background image

Uanvendelige medietyper .................................................................................................. 19
Medier, der kan beskadige printeren ................................................................................. 19
Papir .................................................................................................................................. 20
Etiketter .............................................................................................................................. 20

Etiketkonstruktion .............................................................................................. 20

Transparenter .................................................................................................................... 20
Konvolutter ......................................................................................................................... 20

Konvolutkonstruktion ......................................................................................... 20
Konvolutter med dobbelt sidesøm ..................................................................... 21
Konvolutter med selvklæbende strimler eller flapper ........................................ 21
Opbevaring af konvolutter ................................................................................. 21

Karton og kraftigt medie ..................................................................................................... 21

Kartonkonstruktion ............................................................................................ 22
Retningslinjer for karton .................................................................................... 22

Brevpapir eller fortrykte formularer .................................................................................... 22

5 Udskrivningsopgaver

Ilæg medie .......................................................................................................................................... 24

Bakke 1 .............................................................................................................................. 24
Bakke 2 og valgfri bakke 3 ................................................................................................. 24
Lige udskriftsgang .............................................................................................................. 25
Manuel indføring ................................................................................................................ 25

Indstillinger for udskriftskvalitet .......................................................................................................... 26
Udskrivning på specialmedier ............................................................................................................ 27

Udskrivning på en konvolut ................................................................................................ 27
Udskrive på transparenter eller etiketter ............................................................................ 28
Udskrivning på brevpapir og fortrykte formularer ............................................................... 29
Udskrivning på specialmedier og karton ............................................................................ 30

Udskrive på begge sider af arket (duplex) .......................................................................................... 32

Manuel tosidet udskrivning ................................................................................................ 32

Manuel tosidet udskrivning ved hjælp af den øverste udskriftsbakke ............... 32
Manuel tosidet udskrivning ved hjælp af den lige udskriftsgang ....................... 35

Automatisk tosidet udskrivning .......................................................................................... 38

Udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir (N-op-udskrivning) ................................................... 40
Udskrivning af brochurer .................................................................................................................... 41
Udskrivning af vandmærker ............................................................................................................... 42
Annullering af et udskriftsjob .............................................................................................................. 43

6 Styring og vedligeholdelse

Printerinformationssider ..................................................................................................................... 46

Demoside ........................................................................................................................... 46
Konfigurationsside ............................................................................................................. 46
Statusside for forbrugsvarer .............................................................................................. 46
Netværkskonfigurationsside .............................................................................................. 46

HP ToolboxFX .................................................................................................................................... 47

Sådan får du vist HP ToolboxFX ....................................................................................... 47
Status ................................................................................................................................. 47
Advarsler ............................................................................................................................ 48

Opsæt statusadvarsler ...................................................................................... 48
Opsæt e-mail-advarsler ..................................................................................... 48

iv

DAWW

background image

Hjælp ................................................................................................................................. 48
Enhedsindstillinger ............................................................................................................. 49

Enhedsoplysninger ............................................................................................ 49
Papirhåndtering ................................................................................................. 49
Udskriftskvalitet ................................................................................................. 49
Papirtyper .......................................................................................................... 50
Systemopsætning. ............................................................................................ 50
Service .............................................................................................................. 50

Printerindstillinger .............................................................................................................. 50

Udskrivning ....................................................................................................... 50
PCL 5e .............................................................................................................. 51
PCL 6 ................................................................................................................ 51
PostScript .......................................................................................................... 51

Netværksindstillinger ......................................................................................................... 51

Integreret webserver .......................................................................................................................... 52

Åbning af den integrerede webserver ................................................................................ 52
Fanen Status ..................................................................................................................... 53
Fanen indstillinger .............................................................................................................. 53
Fanen Netværk .................................................................................................................. 53
Links .................................................................................................................................. 54

Udskiftning af printerpatronen ............................................................................................................ 55
Omfordeling af toner ........................................................................................................................... 57
Rengøring af printeren ....................................................................................................................... 58

Rengøring af printerpatronområdet ................................................................................... 58
Rengøring af printerens mediesti ....................................................................................... 59

Rengøring af opsamlingsvalsen (bakke 1) ......................................................................................... 61
Rengøring af opsamlingsvalsen (bakke 2) ......................................................................................... 64
EconoMode ........................................................................................................................................ 70

7 Problemløsning

Løsning af problemer ......................................................................................................................... 72

Trin 1: Er printeropsætningen korrekt? .............................................................................. 72
Trin 2: Lyser indikatoren Klar? ........................................................................................... 72
Trin 3: Kan du udskrive en demoside? .............................................................................. 72
Trin 4: Er udskriftskvaliteten tilfredsstillende? .................................................................... 73
Trin 5: Kommunikerer printeren med computeren? ........................................................... 73
Trin 6: Ser den udskrevne side ud som forventet? ............................................................ 73
Kontakt HP support ............................................................................................................ 74

Statusindikatormønstre ...................................................................................................................... 75
Almindelige problemer i Macintosh .................................................................................................... 82
HP-PostScript level 3-emuleringsfejl .................................................................................................. 85
Medieproblemløsning ......................................................................................................................... 86
Den udskrevne side afviger fra den side, der blev vist på skærmen .................................................. 88

Forvansket, forkert eller ufuldstændig tekst ....................................................................... 88
Manglende grafik eller tekst eller blanke sider ................................................................... 88
Sideformatet er anderledes end på andre HP LaserJet-printere ....................................... 89
Grafikkvalitet ...................................................................................................................... 89

Problemer med printersoftwaren ........................................................................................................ 90
Forbedring af udskriftskvaliteten ........................................................................................................ 91

Lys eller falmet udskrift ...................................................................................................... 91

DAWW

v

background image

Tonerpletter ....................................................................................................................... 91
Udfald ................................................................................................................................ 91
Lodrette streger ................................................................................................................. 92
Grå baggrund ..................................................................................................................... 92
Tonerudtværing ................................................................................................................. 92
Løs toner ............................................................................................................................ 93
Gentagne lodrette mærker ................................................................................................. 93
Misdannede tegn ............................................................................................................... 93
Skæv side .......................................................................................................................... 94
Bøjning eller bølger ............................................................................................................ 94
Krøllet eller foldet papir ...................................................................................................... 94
Spredt toner ....................................................................................................................... 95

Afhjælpning af papirstop ..................................................................................................................... 96

Printerpatronområde .......................................................................................................... 96
Papirbakker ........................................................................................................................ 98
Udskriftsbakke ................................................................................................................. 101
Lige udskriftsgang ............................................................................................................ 102
Udskriftsgang til automatisk tosidet udskrivning .............................................................. 103

Problemløsning for opsætning af netværk ....................................................................................... 108

Tillæg A Tilføjelser af tilbehør/forbrugsvarer

Bestil forbrugsvarer og ekstraudstyr ................................................................................................. 110
10/100-netværksprinterservere ........................................................................................................ 111
HP-printerpatroner ............................................................................................................................ 112

HP-politik vedrørende printerpatroner, der ikke er fremstillet af HP ................................ 112
Opbevaring af printerpatroner .......................................................................................... 112
Printerpatronens forventede levetid ................................................................................. 112
Tonerbesparelse .............................................................................................................. 112

DIMM-kort (hukommelse eller fonte) ................................................................................................ 113

Installation af et DIMM-hukommelseskort ........................................................................ 113
Test af DIMM-installationen ............................................................................................. 115
Udtagning af et DIMM-kort ............................................................................................... 115

Tillæg B Service og support

Hardwareservice .............................................................................................................................. 120
Udvidet garanti ................................................................................................................................. 121
Retningslinjer for emballering af printeren ........................................................................................ 122
Sådan kontakter du HP .................................................................................................................... 123

Tillæg C Printerspecifikationer

Specifikationer for driftsmiljø ............................................................................................................ 126
Støjniveau ........................................................................................................................................ 127
Elektriske specifikationer .................................................................................................................. 128
Fysiske specifikationer ..................................................................................................................... 130
Printerkapaciteter og -klassificeringer .............................................................................................. 131
Specifikationer for hukommelse ....................................................................................................... 132
Porttilgængelighed ........................................................................................................................... 133

Tillæg D Lovgivningsmæssige oplysninger

vi

DAWW

background image

Overensstemmelse med FCC-bestemmelser .................................................................................. 136
Overensstemmelseserklæring .......................................................................................................... 137
Lovgivningsmæssige erklæringer ..................................................................................................... 138

Erklæring om lasersikkerhed ........................................................................................... 138
Canadiske DOC-bestemmelser ....................................................................................... 138
Koreansk EMI-erklæring .................................................................................................. 138
Lasererklæring for Finland ............................................................................................... 139

Miljøbeskyttelsesprogram ................................................................................................................. 140

Beskyttelse af miljøet ....................................................................................................... 140
Ozonproduktion ............................................................................................................... 140
Strømforbrug .................................................................................................................... 140
Tonerforbrug .................................................................................................................... 140
Papirforbrug ..................................................................................................................... 140
Plastik .............................................................................................................................. 140
HP LaserJet-forbrugsvarer .............................................................................................. 140
Oplysninger om HPs program til returnering og genbrug af forbrugsvarer ...................... 141
Papir ................................................................................................................................ 141
Begrænsninger i materialet .............................................................................................. 141
Bortskaffelse af affald for private brugere i EU ................................................................ 142
Datablad om materialesikkerhed ..................................................................................... 142
Yderligere oplysninger ..................................................................................................... 142

Tillæg E Garanti og licens

Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti ......................................................................... 144
Hewlett-Packards softwarelicensaftale ............................................................................................. 145
Begrænset garanti for printerpatronens levetid ................................................................................ 146

Indeks ............................................................................................................................................................... 147

DAWW

vii

background image

viii

DAWW

background image

1