HP LaserJet P2015 Printer series - Kontrolpanel

background image

Kontrolpanel

Printerens kontrolpanel består af seks indikatorer og to knapper. Indikatorerne viser mønstre, der
angiver printerens status.

1

Papirstopindikator: Angiver, at der er papirstop i printeren.

2

Printerpatronindikator: Når printerpatronstanden er lav, lyser printerpatronindikatoren. Når printerpatronen er fjernet
fra printeren, blinker printerpatronindikatoren.

3

Papirmangelindikator: Angiver, at printeren mangler papir.

4

Eftersyn-indikator: Angiver, at dækslet til printerpatronen er åbent, eller der er opstået andre fejl.

5

Klar-indikator: Angiver, at printeren er klar til at udskrive.

6

Knappen og indikatoren

Start

.

7

Annuller

-knap: Hvis du vil annullere det igangværende udskriftsjob, skal du trykke på knappen

Annuller

.

Bemærk!

Se

Statusindikatormønstre

for at få en beskrivelse af indikatormønstrene.

DAWW

7

background image

8

Kapitel 2 Kontrolpanel

DAWW

background image

3