HP LaserJet P2015 Printer series - HP LaserJet-forbrugsvarer

background image

HP LaserJet-forbrugsvarer

Det er nemt gratis at returnere og genbruge tomme HP LaserJet-printerpatroner med HP Planet
Partners. HP er engageret i levering af nyskabende kvalitetsprodukter og service på en miljømæssigt
forsvarlig måde, fra produktudvikling og -fremstilling til distribution, betjening og genbrug. Vi sikrer, at
returnerede HP LaserJet-printerpatroner genbruges korrekt ved at behandle dem, så værdifuldt plastik
og metal kan genbruges til nye produkter, så millioner af tons af affald ikke skal på lossepladsen. Da
denne patron genbruges og anvendees til nye materialer, bliver den ikke returneret til dig. Tomme HP

140

Tillæg D Lovgivningsmæssige oplysninger

DAWW

background image

LaserJet-printerpatroner genbruges på en ansvarlig måde, når du deltager i HP Planet Partners-
programmet. Tak, fordi du tager ansvar for miljøet!

I mange lande/områder kan produktets forbrugsvarer (f.eks. printerpatroner) returneres til Hewlett-
Packard i henhold til HP Printing Supplies Returns and Recycling Program (HP-programmet til
returnering og genbrug af forbrugsvarer). I over 35 lande/områder findes der et brugervenligt, gratis
program til returnering af materialer. Flersprogede oplysninger og vejledning om programmet er vedlagt
hver nyHP LaserJet-printerpatron og pakke med forbrugsvarer.