HP LaserJet P2015 Printer series - Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης με χρήση της θύρας απευθείας εξόδου

background image

Μη αυτόµατη εκτύπωση διπλής όψης µε χρήση της θύρας απευθείας εξόδου

Στις ακόλουθες ενότητες, περιλαµβάνονται οδηγίες σχετικά µε τα διάφορα λειτουργικά συστήµατα.

Windows

1.

Ανοίξτε τη θύρα απευθείας εξόδου.

2.

Ανοίξτε τις ιδιότητες εκτυπωτή (ή προτιµήσεις εκτύπωσης στα Windows 2000 και XP). Για σχετικές
οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα

∆ιαµόρφωση του προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή για

Windows

.

3.

Στην καρτέλα Τελείωµα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σωστή σειρά για ευθεία διαδροµή
χαρτιού
.

ELWW

Εκτύπωση και στις δύο πλευρές της σελίδας

39

background image

Σηµείωση

∆εν είναι διαθέσιµες όλες οι δυνατότητες του εκτυπωτή από όλα τα

προγράµµατα οδήγησης ή όλα τα λειτουργικά συστήµατα. Ανατρέξτε στην ηλεκτρονική
βοήθεια του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή για πληροφορίες σχετικά µε το ποιες
δυνατότητες του εκτυπωτή είναι διαθέσιµες από το συγκεκριµένο πρόγραµµα οδήγησης.

4.

Στην καρτέλα Τελείωµα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση και στις δύο όψεις (Μη
αυτόµατη)
.

5.

Κάντε κλικ στο ΟΚ.

6.

Εκτυπώστε την πρώτη πλευρά του εγγράφου από το δίσκο 1.

7.

Συλλέξτε τις εκτυπωµένες σελίδες και ισιώστε τη στοίβα.

8.

Βάλτε τη στοίβα στο δίσκο 1 µε την εκτυπωµένη πλευρά προς τα κάτω και την πλευρά κορυφής
προς τον εκτυπωτή.

9.

Πατήστε το κουµπί

Εκκίνηση

για να εκτυπώσετε τη δεύτερη όψη.

40

Κεφάλαιο 5 Εργασίες εκτύπωσης

ELWW

background image

Mac OS X

1.

Ανοίξτε τη θύρα απευθείας εξόδου.

2.

Εάν δεν εµφανίζεται η επιλογή εκτύπωσης Manual Duplex, ακολουθήστε τα εξής βήµατα:

α.

Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε HP Manual Duplex&Booklet (Classic) κατά την εγκατάσταση του
προγράµµατος οδήγησης µε την επιλογή Custom Install.

β.

Επιλέξτε File-Print, Plug-In Preferences και κάντε κλικ στο δεξιό βέλος. Το δεξιό βέλος
αλλάζει σε κάτω βέλος και εµφανίζεται η δυνατότητα HP Manual Duplex&Booklet.

γ.

Επιλέξτε Print Time Filters, HP Manual Duplex&Booklet και κάντε κλικ στην επιλογή Save
Settings
.

δ.

Επιλέξτε Manual Duplex, Print on Both Sides.

ε.

Επιλέξτε Alternate output bin is open (straight through paper path).

3.

Εκτυπώστε την πρώτη πλευρά του εγγράφου από το δίσκο 1.

4.

Συλλέξτε τις εκτυπωµένες σελίδες και ισιώστε τη στοίβα.

ELWW

Εκτύπωση και στις δύο πλευρές της σελίδας

41

background image

5.

Βάλτε τη στοίβα στο δίσκο 2 µε την εκτυπωµένη πλευρά προς τα κάτω και την πλευρά κορυφής
προς τον εκτυπωτή.

6.

Πατήστε το κουµπί

Εκκίνηση

για να εκτυπώσετε τη δεύτερη όψη.