Abi HP LaserJet P2015 Printer series

background image

Sarja HP LaserJet P2015 printerite

Kasutusjuhend

background image
background image

Sarja HP LaserJet P2015 printerite

Kasutusjuhend

background image

Autoriõiguste teave

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Paljundamine, kohandamine või tõlkimine
ilma autori eelneva kirjaliku nõusolekuta on
keelatud, välja arvatud autoriõiguse
seaduses sätestatud juhtudel.

Osanumber: CB366-909 7

Edition 1, 09/2006

Autoril on õigus käesolevat informatsiooni
ilma etteteatamiseta muuta.

Ainsa garantii HP toodetele ja teenustele
annavad HP toodete ja teenustega
kaasnevad konkreetsed garantiiteatised.
Siinkohal sätestatut ei või tõlgendada
lisagarantiina. HP ei vastuta tehniliste
vigade, toimetusvigade ega väljajäetu eest.

Kaubamärgiteave

Microsoft

®

ja Windows

®

on Microsoft

Corporationi USA-s registreeritud
kaubamärgid.

PostScript

®

on ettevõtte Adobe Systems

Incorporated registreeritud kaubamärk.

Energy Star

®

ja Energy Stari logo

®

on

Ameerika Ühendriikide
Keskkonnakaitseagentuuri USA-s
registreeritud kaubamärgid.

7

background image

Sisukord

1 Tooteteave

Toote funktsioonid ................................................................................................................................ 2

Printer HP LaserJet P2015 .................................................................................................. 2
Printer HP LaserJet P2015d ................................................................................................ 2
Printer HPLaserJetP2015n .................................................................................................. 3
Printer HP LaserJet P2015dn .............................................................................................. 3
Printer HP LaserJet P2015x ................................................................................................ 3

Toote osad ........................................................................................................................................... 4

2 Juhtpaneel

3 Toote tarkvara

Toetatavad opsüsteemid .................................................................................................................... 10
Printeri ühendamine ........................................................................................................................... 11

USB-ühendused ................................................................................................................ 11
Võrguühendused ............................................................................................................... 11

Printeri ühendamine arvutivõrguga ................................................................... 11
Võrguprinteri printeritarkvara installimine .......................................................... 12

Windowsi tarkvara .............................................................................................................................. 13

Windowsi printeridraiverid .................................................................................................. 13

Windowsi draiveritüübid .................................................................................... 13
Printeri Windowsi tarkvara installimine .............................................................. 13

Printeritarkvara installimine opsüsteemidele Windows XP (64-
bitine) ja Windows Server 2003 ........................................................ 13
Printeritarkvara installimine opsüsteemidele Windows 98 (ainult
draiver), Me (ainult draiver), 2000 ja XP (32–bitine) ......................... 13

Windowsi printeridraiveri konfigureerimine ....................................................... 13

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 14
Sisseehitatud veebiserver .................................................................................................. 14

Macintoshi tarkvara ............................................................................................................................ 15

Macintoshi printeridraiverid ................................................................................................ 15

Macintoshi printeridraiveri installimine .............................................................. 15
Macintoshi printeridraiveri konfigureerimine ...................................................... 15

PostScript Printer Descriptioni (PPD) failid ........................................................................ 16

4 Toetatav paber ja muud kandjad

Prindikvaliteedi optimeerimine vastavalt kandja tüübile ..................................................................... 18
Kandjate kasutusjuhised .................................................................................................................... 19

HP kandjad ........................................................................................................................ 19

ETWW

iii

background image

Mittesoovitatavad kandjad ................................................................................................. 19
Prindikandjad, mis võivad printerit kahjustada ................................................................... 19
Paber ................................................................................................................................. 20
Sildid .................................................................................................................................. 20

Siltide omadused ............................................................................................... 20

Kiled ................................................................................................................................... 20
Ümbrikud ........................................................................................................................... 20

Ümbrike omadused ........................................................................................... 20
Kahepoolse kinnisega ümbrikud ....................................................................... 21
Kleepriba või klapiga ümbrikud ......................................................................... 21
Ümbrike säilitamine ........................................................................................... 21

Kartong või paksem materjal ............................................................................................. 21

Kartongi omadused ........................................................................................... 22
Veerised kartongi kasutamisel .......................................................................... 22

Kirjaplangid ja trükitud vormid ............................................................................................ 22

5 Prinditoimingud

Kandjate sisestamine ......................................................................................................................... 24

Salv 1 ................................................................................................................................. 24
Salv 2 ja fakultatiivne salv 3 ............................................................................................... 24
Paberi otseväljastustee ...................................................................................................... 25
Käsisöötmine ..................................................................................................................... 25

Prindikvaliteedi sätted ........................................................................................................................ 26
Muudele materjalidele printimine ........................................................................................................ 27

Ümbrikele printimine .......................................................................................................... 27
Kiledele ja siltidele printimine ............................................................................................. 28
Kirjaplangile või trükitud vormidele printimine .................................................................... 29
Tavatus formaadis kandjatele ja kartongpaberile printimine .............................................. 30

Printimine mõlemale lehepoolele (dupleks) ........................................................................................ 32

Käsitsi mõlemale lehepoolele printimine ............................................................................ 32

Käsisöötmisega kahepoolne printimine ülemist väljastussalve kasutades ....... 32
Käsisöötmisega kahepoolne printimine otseväljastustee luugi kaudu .............. 35

Automaatne printimine mõlemale lehepoolele ................................................................... 38

Mitme lehekülje printimine ühele lehele (N-up) .................................................................................. 40
Brošüüride printimine ......................................................................................................................... 41
Vesimärkide printimine ....................................................................................................................... 42
Prinditöö tühistamine .......................................................................................................................... 43

6 Haldamine ja hooldamine

Printeriteabe lehed ............................................................................................................................. 46

Demoleht ........................................................................................................................... 46
Konfiguratsioonileht ........................................................................................................... 46
Tarvikute oleku leht ............................................................................................................ 46
Võrgukonfiguratsiooni leht ................................................................................................. 46

HP ToolboxFX .................................................................................................................................... 47

Tarkvara HP ToolboxFX käivitamine ................................................................................. 47
Status (Olek) ...................................................................................................................... 47
Alerts (Hoiatused) .............................................................................................................. 48

Olekuhoiatuste seadistamine ............................................................................ 48
Hoiatus-meiliteadete seadistamine ................................................................... 48

iv

ETWW

background image

Help (Spikker) .................................................................................................................... 48
Device Settings (Seadme sätted) ...................................................................................... 49

Device information (Seadmeteave) ................................................................... 49
Paper handling (Paberikäsitsus) ....................................................................... 49
Print quality (Prindikvaliteet) .............................................................................. 49
Paper types (Paberitüübid) ............................................................................... 50
System setup (Süsteemi seadistus) .................................................................. 50
Service (Teenindus) .......................................................................................... 50

Print settings (Prindisätted) ................................................................................................ 50

Printing (Printimine) ........................................................................................... 50
PCL 5e .............................................................................................................. 51
PCL 6 ................................................................................................................ 51
PostScript .......................................................................................................... 51

Network settings (Võrgusätted) ......................................................................................... 51

Sisseehitatud veebiserver .................................................................................................................. 52

Sisseehitatud veebiserveri kasutamine ............................................................................. 52
Vahekaart Status (Olek) .................................................................................................... 53
Vahekaart Settings (Sätted) ............................................................................................... 53
Vahekaart Networking (Võrgundus) ................................................................................... 53
Links (Lingid) ..................................................................................................................... 54

Prindikasseti vahetamine ................................................................................................................... 55
Tooneri ühtlane jaotamine kassetis .................................................................................................... 57
Printeri puhastamine .......................................................................................................................... 58

Prindikasseti ala puhastamine ........................................................................................... 58
Printeri kandjatee puhastamine ......................................................................................... 59

Paberivõturulli puhastamine (salv 1) .................................................................................................. 61
Paberivõturulli puhastamine (salv 2) .................................................................................................. 64
EconoMode (toonerisäästurežiim) ...................................................................................................... 70

7 Probleemilahendus

Lahenduse otsimine ........................................................................................................................... 72

1. juhis: Kas printer on õigesti seadistatud? ...................................................................... 72
2. juhis: Kas tuli Valmis põleb? .......................................................................................... 72
3. juhis: Kas demolehe printimine õnnestub? .................................................................... 72
4. juhis: Kas prindikvaliteet on rahuldav? .......................................................................... 73
5. juhis: Kas printeri ja arvuti vaheline andmeside toimib? ................................................ 73
6. juhis: Kas prinditud lehekülg vastab ootustele? ............................................................. 73
HP klienditeenindusse pöördumine ................................................................................... 74

Oleku märgutuled ............................................................................................................................... 75
Levinumad probleemid Macintosh-arvuti puhul .................................................................................. 82
HP PostScripti 3. taseme emuleeringu tõrked .................................................................................... 85
Kandjate probleemilahendus .............................................................................................................. 86
Prinditud lehekülg erineb ekraanil kuvatust ........................................................................................ 88

Tekst on arusaamatu, vale või mittetäielik ......................................................................... 88
Osa graafikast või tekstist puudub või prinditud lehed on tühjad ....................................... 88
Lehekülje vorming on teistsugune kui teise HP LaserJet-printeri puhul ............................ 89
Graafika kvaliteet ............................................................................................................... 89

Printeritarkvara probleemid ................................................................................................................ 90
Prindikvaliteedi parandamine ............................................................................................................. 91

Hele või pleekinud väljaprint .............................................................................................. 91

ETWW

v

background image

Tooneritäpid ....................................................................................................................... 91
Tühjad kohad ..................................................................................................................... 91
Püstjooned ......................................................................................................................... 92
Hall taust ............................................................................................................................ 92
Tooneriga määrdunud alad ................................................................................................ 92
Lahtine tooner .................................................................................................................... 93
Korduvad vertikaalsuunalised defektid .............................................................................. 93
Märgid on moondunud ....................................................................................................... 93
Lehekülg on viltu ................................................................................................................ 94
Rullitõmbumine või lainelisus ............................................................................................. 94
Kortsud või murdekohad .................................................................................................... 94
Tooneripritsmed kujutiste ümber ....................................................................................... 95

Ummistuste kõrvaldamine .................................................................................................................. 96

Prindikasseti piirkond ......................................................................................................... 96
Söötesalved ....................................................................................................................... 98
Väljastussalv .................................................................................................................... 101
Paberi otseväljastustee .................................................................................................... 102
Automaatse mõlemale lehepoolele printimise tee ........................................................... 103

Võrguinstalli probleemilahendus ...................................................................................................... 108

Lisa A Tarvikud ja kulumaterjalid

Tarvikute ja lisaseadmete tellimine .................................................................................................. 110
10/100 võrgu prindiserverid .............................................................................................................. 111
HP prindikassetid ............................................................................................................................. 112

HP seisukoht mitte-HP toodetud prindikassettide suhtes ................................................ 112
Prindikassettide säilitamine ............................................................................................. 112
Prindikasseti prognoositav kasutusiga ............................................................................. 112
Tooneri säästmine ........................................................................................................... 112

DIMM-id (mälu- või fondimoodulid) .................................................................................................. 113

DIMM-mälu paigaldamine ................................................................................................ 113
DIMM-ide paigalduse testimine ....................................................................................... 115
DIMM-i eemaldamine ....................................................................................................... 115

Lisa B Hooldus- ja tugiteenused

Riistvara hooldus .............................................................................................................................. 120
Laiendatud garantii ........................................................................................................................... 120
Printeri pakkimise juhised ................................................................................................................. 121
HP kontaktandmed ........................................................................................................................... 121

Lisa C Printeri tehnilised andmed

Asukohanõuded ............................................................................................................................... 124
Müra tekitamine ................................................................................................................................ 124
Elektrilised andmed .......................................................................................................................... 125
Füüsilised andmed ........................................................................................................................... 127
Printeri mahutavus ja jõudlus ........................................................................................................... 128
Mäluandmed ..................................................................................................................................... 129
Kasutatavad pordid .......................................................................................................................... 129

vi

ETWW

background image

Vastavus FCC nõuetele ................................................................................................................... 132
Vastavusdeklaratsioon ..................................................................................................................... 133
Normatiivsed nõuded ....................................................................................................................... 134

Laseri ohutusnõuded ....................................................................................................... 134
Kanada DOC määrus ...................................................................................................... 134
Korea EMI avaldus .......................................................................................................... 134
Soome laserseadmeavaldus ........................................................................................... 135

Keskkonnasõbralike toodete programm ........................................................................................... 136

Keskkonnakaitse .............................................................................................................. 136
Osooni tekitamine ............................................................................................................ 136
Tarbitav energia ............................................................................................................... 136
Toonerikulu ...................................................................................................................... 136
Paberi kasutamine ........................................................................................................... 136
Plastosad ......................................................................................................................... 136
HP LaserJeti prinditarvikud .............................................................................................. 136
HP prinditarvikute tagastamise ja ümbertöötamisse suunamise programmi teave ......... 137
Paber ............................................................................................................................... 137
Materjalipiirangud ............................................................................................................ 137
Eramajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus ...... 138
Materjalide ohutuskaardid ................................................................................................ 138
Lisateave ......................................................................................................................... 138

Lisa E Garantii ja litsentsid

Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus ....................................................................................... 140
Hewlett-Packardi tarkvara litsentsileping .......................................................................................... 141
Prindikasseti kasutusaja piiratud garantii ......................................................................................... 142

Tähestikuline register ..................................................................................................................................... 143

ETWW

vii

Lisa D Normatiivne teave

background image

viii

ETWW

background image

1