HP LaserJet P2015 Printer series - Device Settings (Seadme sätted)

background image

Device Settings (Seadme sätted)

Programmi HP ToolboxFX kaust Device Settings (Seadme sätted) sisaldab linke järgmistele
põhilehtedele:

Device Information (Seadme teave). Teave printeri kohta (nt teatud printeri kirjeldus ja
kontaktisik).

Paper Handling (Paberikäsitsus). Printeri paberikäsitsuse sätete (nt paberi vaikeformaat ja
vaiketüüp) muutmine.

Print Quality. Printeri prindikvaliteedisätete muutmine.

Paper types (Paberitüübid). Printeri režiimisätete muutmine vastavalt igale kandjatüübile (nt
kirjaplank, perforeeritud või läikpaber).

System Setup. Printeri süsteemisätete (nt printeri keel ja ummistusejärgne taastumine) muutmine.

Service (Hooldus). Juurdepääs mitmesugustele toimingutele, mis on vajalikud printeri
hooldamiseks.