HP LaserJet P2015 Printer series - Paper handling (Paberikäsitsus)

background image

Paper handling (Paberikäsitsus)

Programmi HP ToolboxFX paberikäsitsuse valikute abil saate konfigureerida teatud vaikesätteid.

Juhuks, kui printeri söötesalvest on kandja otsa saanud, on prinditööde käsitlemiseks kolm võimalust:

Wait For Paper To Be Loaded (Oodake, kuni paberit söötesalve pannakse);

Prinditöö tühistamiseks valige ripploendist Paper out action (Toiming paberi otsalõppemisel)
variant Cancel (Tühista).

Uue prinditöö suunamiseks teisest söötesalvest võetavale paberile valige ripploendist Paper out
time
(Aeg paberi otsalõppemisel) variant override (alista).

Väljal Paper out time (Aeg paberi otsalõppemisel) saate määrata, kui kaua printer ootab, enne kui
vastavalt teie valikule tegutseb. Saate määrata aja vahemikus 0–3600 sekundit.

Märkus

Muudatuste salvestamiseks peate klõpsama käsku Apply (Rakenda).