HP LaserJet P2015 Printer series - Print quality (Prindikvaliteet)

background image

Print quality (Prindikvaliteet)

Programmi HP ToolboxFX prindikvaliteedisätetega saate oma prinditööde väljanägemist parandada.

Resolution. Kvaliteetsete prinditööde jaoks valige eraldusvõime 600 ning kõrgema kvaliteediga
prinditööde puhul Fast Res 1200. Parima kvaliteediga prinditööde jaoks valige ProRes 1200
(printimisele kuluv aeg pikeneb).

REt. Prindikvaliteedi tõstmiseks lülitage sisse REt-funktsioon.

ETWW

HP ToolboxFX

49

background image

Print density. Suurema optilise tiheduse saavutamiseks valige suurem arv. Madalama optilise
tiheduse jaoks valige väiksem arv.

EconoMode. EconoMode on funktsioon, tänu millele kasutab printer lehekülje printimiseks vähem
toonerit. Selle funktsiooni kasutamisel pikeneb prindikasseti kasutusaeg ning väheneb prinditava
lehekülje hind. Samas on kesisem ka prindikvaliteet. Tooneri säästufunktsiooniga prinditud
kujutised on heledamad (sobib mustandite printimiseks). HP ei soovita režiimi EconoMode pidevalt
kasutada. Lisateavet leiate jaotisest

EconoMode (toonerisäästurežiim)

.

Märkus

Muudatuste salvestamiseks peate klõpsama käsku Apply (Rakenda).