HP LaserJet P2015 Printer series - Lisateave

background image

Lisateave

Keskkonnaalaste teemade kohta saate teavet järgmistest allikatest:

Toodete keskkonnaomaduste lehed selle ja paljude muude seostuvate HP toodete kohta

HP keskkonnakaitse programm

HP keskkonnajuhtimise süsteem

HP kasutatud toodete tagastamise ja ümbertöötamise programm

MSDS

Külastage veebisaiti

http://www.hp.com/go/environment/

või

http://www.hp.com/hpinfo/community/

environment/productinfo/safety/

.

138

Lisa D Normatiivne teave

ETWW

background image

E