HP LaserJet P2015 Printer series - Brošüüride printimine

background image

Brošüüride printimine

Brošüüre saate printida Letter-, Legal- ja A4-formaadis paberile.

Märkus

See funktsioon pole kõigi Macintosh OS X versioonide puhul saadaval.

1.

Asetage paber salve 1.

2.

Sulgege paberi otseväljastustee luuk.

3.

Avage printeriatribuutide (Properties) (Windows 2000 ja XP puhul prindieelistuste (Printing
Preferences)) aken. Juhised leiate jaotisest

Windowsi printeridraiveri konfigureerimine

.

4.

Tühjendage märkeruut Correct Order for Straight Paper Path (Paberi otseväljastusteelt õiges
järjekorras) vahekaardil Finishing (Viimistlus) (mõne Macintoshi-draiveri puhul vahekaardil Paper
Type/Quality
).

5.

Märkige ruut Print On Both Sides (Mõlemale lehepoolele printimine).

6.

Valige ripploendist Booklet Layout (Brošüüri paigutus) Left Edge Binding (Köitmine vasakust
servast) või Right Edge Binding (Köitmine paremast servast).

7.

Määrake lehele prinditavate lehekülgede arvuks 2.

8.

Klõpsake nuppu OK.

9.

Printige dokument.

10.

Voltige ja klammerdage lehed.

ETWW

Brošüüride printimine

41