HP LaserJet P2015 Printer series - Kirjaplangile või trükitud vormidele printimine

background image

Kirjaplangile või trükitud vormidele printimine

Kandjate spetsifikatsioonid leiate jaotisest

Kandjate kasutusjuhised

.

1.

Avage salv 1 ja reguleerige paberijuhikuid vastavalt prindikandja laiusele.

ETWW

Muudele materjalidele printimine

29

background image

2.

Asetage prindikandja salve, ülemine serv eespool ja prinditav külg pealpool.

3.

Avage printeriatribuutide (Properties) (Windows 2000 ja XP puhul prindieelistuste (Printing
Preferences)) aken. Juhised leiate jaotisest

Windowsi printeridraiveri konfigureerimine

või

Macintoshi printeridraiveri konfigureerimine

.

4.

Valige vahekaardil Paber/kvaliteet (Paper/Quality) või Paber (Paper) (mõne Macintoshi-draiveri
puhul vahekaart Paper Type/Quality) sobiv prindikandja tüüp.

Märkus

Kõiki printeri funktsioone ei saa mõne draiveri või opsüsteemi puhul kasutada.

Teavet kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide
spikrist.

5.

Printige dokument.

Käsisöötmise abil printimise kohta vt jaotisest

Käsisöötmine

.

Märkus

Üheleheküljelise tiitellehe printimiseks kirjaplangile, kui sellele järgneb

mitmeleheküljeline dokument, asetage kirjaplank, esikülg pealpool, salve 1 ning järgnevate
lehekülgede paber salve 2. Printer prindib automaatselt esmajärjekorras salve 1
prindikandjale.