HP LaserJet P2015 Printer series - Levinumad probleemid Macintosh-arvuti puhul

background image

Levinumad probleemid Macintosh-arvuti puhul

See jaotis sisaldab probleemide loetelu, mis võivad esineda opsüsteemi Mac OS X kasutamisel.

Tabel 7-4

Probleemid opsüsteemiga Mac OS X

Printeridraiverit pole utiliidi Print Center või Printer Setup Utility loendis.

Põhjus

Lahendus

Võimalik, et printeritarkvara pole installitud või on installitud valesti.

Kontrollige, kas printeri PPD on kõvakettal järgmises kaustas:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<lang>.lproj, kus <lang> on kahetäheline teie kasutatava keele
kood. Vajadusel installige tarkvara uuesti. Juhised leiate
Alustusjuhendist.

PPD-fail (PostScript Printer Description) on vigane.

Kustutage PPD-fail kõvakettalt järgmisest kaustast: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj, kus
<lang> on kahetäheline teie kasutatava keele kood. Installige
printeritarkvara uuesti. Juhised leiate Alustusjuhendist.

Printeri nimi, IP-aadress või Rendezvous- või Bonjour-hostinimi ei ilmu printerite loendis utiliidis Print Center või Printer Setup
Utility.

Põhjus

Lahendus

Printer ei pruugi olla valmisolekus.

Veenduge, et printeri juhtmed oleks õigesti ühendatud ning printer
oleks sisselülitatud ja tuli Valmis põleks. Kui printer on ühendatud
USB või Etherneti jaoturi kaudu, proovige printer ühendada otse
arvutiga või kasutage mõnda teist porti.

Võimalik, et on valitud vale ühendusetüüp.

Veenduge, et sõltuvalt printeri ja arvuti vahelise ühenduse tüübist
oleks valitud USB, IP Printing (IP-printimine) või Rendezvous või
Bonjour.

Kasutusel on vale printerinimi, IP-aadress või Rendezvous- või
Bonjour-hostinimi.

Printige konfiguratsioonileht ja kontrollige sellelt printerinime, IP-
aadressi või Rendezvous- või Bonjour-hostinime. Kontrollige, kas
konfiguratsioonilehele märgitud nimi, IP-aadress või Rendezvous-
või Bonjour-hostinimi ühtib nime, IP-aadressi või Rendezvous- või
Bonjour-hostinimega utiliidis Print Center või Printer Setup Utility.

Liidesekaabel võib olla defektne või ebakvaliteetne.

Vahetage liidesekaabel välja. Veenduge, et kasutaksite kvaliteetset
kaablit.

Printeridraiverit ei häälesta automaatselt teie valitud printerit utiliidis Print Center või Printer Setup Utility.

Põhjus

Lahendus

Printer ei pruugi olla valmisolekus.

Veenduge, et printeri juhtmed oleks õigesti ühendatud ning printer
oleks sisselülitatud ja tuli Valmis põleks. Kui printer on ühendatud
USB või Etherneti jaoturi kaudu, proovige printer ühendada otse
arvutiga või kasutage mõnda teist porti.

Võimalik, et printeritarkvara pole installitud või on installitud valesti.

Kontrollige, kas printeri PPD on kõvakettal järgmises kaustas:
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/
<lang>.lproj, kus <lang> on kahetäheline teie kasutatava keele
kood. Vajadusel installige tarkvara uuesti. Juhised leiate
Alustusjuhendist.

82

Peatükk 7 Probleemilahendus

ETWW

background image

Printeridraiverit ei häälesta automaatselt teie valitud printerit utiliidis Print Center või Printer Setup Utility.

Põhjus

Lahendus

PPD-fail (PostScript Printer Description) on vigane.

Kustutage PPD-fail kõvakettalt järgmisest kaustast: Library/
Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj, kus
<lang> on kahetäheline teie kasutatava keele kood. Installige
printeritarkvara uuesti. Juhised leiate Alustusjuhendist.

Printer ei pruugi olla valmisolekus.

Veenduge, et printeri juhtmed oleks õigesti ühendatud ning printer
oleks sisselülitatud ja tuli Valmis põleks. Kui printer on ühendatud
USB või Etherneti jaoturi kaudu, proovige printer ühendada otse
arvutiga või kasutage mõnda teist porti.

Liidesekaabel võib olla defektne või ebakvaliteetne.

Vahetage liidesekaabel välja. Veenduge, et kasutaksite kvaliteetset
kaablit.

Prinditööd ei saadetud teie soovitud printerile.

Põhjus

Lahendus

Prindijärjekord võib olla peatatud.

Taaskäivitage prindijärjekord. Avage print monitor ja valige käsk
Start Jobs (Käivita prinditööd).

Kasutatakse vale printerinime või IP-aadressi. Teie prinditöö võis
vastu võtta mõni teine printer, millel on sama või sarnane printerinimi,
IP-aadress või Rendezvous- või Bonjour-hostinimi.

Printige konfiguratsioonileht ja kontrollige sellelt printerinime, IP-
aadressi või Rendezvous- või Bonjour-hostinime. Kontrollige, kas
konfiguratsioonilehele märgitud nimi, IP-aadress või Rendezvous-
või Bonjour-hostinimi ühtib nime, IP-aadressi või Rendezvous- või
Bonjour-hostinimega utiliidis Print Center või Printer Setup Utility.

Muu tootja USB-kaardilt ei saa printida.

Põhjus

Lahendus

Probleem tekib juhul, kui arvutisse pole installitud USB-printerite
tarkvara.

Muude tootjate USB-kaartide paigaldamise järel vajate tõenäoliselt
Apple’i tarkvara USB Adapter Card Support. Selle tarkvara uusima
versiooni leiate Apple’i veebisaidilt.

USB-kaabliga ühendamise ja draiveri valimise järel ei ilmu printer utiliiti Print Center või Printer Setup Utility.

Põhjus

Lahendus

Selle probleemi põhjus võib olla nii tarkvaras kui ka riistvaras.

Tarkvara tõrkeotsing

Kontrollige, kas teie Macintosh toetab USB-d.

Kontrollige, kas teie Macintoshi opsüsteem on Mac OS X v10.2
või uuem.

Veenduge, et teie Macintoshil oleks sobiv Apple’i USB-tarkvara.

Riistvara tõrkeotsing

Kontrollige, kas printer on sisse lülitatud.

Kontrollige, kas USB-kaabel on õigesti ühendatud.

Kontrollige, kas kasutate sobivat kiiret USB-kaablit.

Tabel 7-4

Probleemid opsüsteemiga Mac OS X (Järg)

ETWW

Levinumad probleemid Macintosh-arvuti puhul

83

background image

USB-kaabliga ühendamise ja draiveri valimise järel ei ilmu printer utiliiti Print Center või Printer Setup Utility.

Põhjus

Lahendus

Veenduge, et teil poleks liiga palju USB-seadmeid, mis tarbivad
ahela voolu. Lahutage kõik USB-seadmed ning ühendage
kaabel otse hostarvuti USB-liidesesse.

Kontrollige, ega ahelasse pole järjestikku ühendatud enam kui
kaks toiteta USB-jaoturit. Lahutage kõik USB-seadmed ning
ühendage kaabel otse hostarvuti USB-liidesesse.

Märkus

iMac’i klaviatuur on toiteta USB-jaotur.

Tabel 7-4

Probleemid opsüsteemiga Mac OS X (Järg)

84

Peatükk 7 Probleemilahendus

ETWW