HP LaserJet P2015 Printer series - Printeritarkvara probleemid

background image

Printeritarkvara probleemid

Tabel 7-6

Printeritarkvara probleemid

Probleem

Lahendus

Printeri HP LaserJet P2015 printeridraiverit pole kaustas
Printer.

Installige printeritarkvara uuesti. Klõpsake Windowsi
tegumiriba nuppu Start, valige Programs (Kõik
programmid), valige HP LaserJet P2015 ning seejärel
klõpsake käsku Uninstall (Desinstalli). Lülitage printer
välja. Installige printeritarkvara CD-lt. Lülitage printer
uuesti sisse.

Märkus

Sulgege kõik töötavad rakendused.

Süsteemisalves kuvatavale ikoonile vastava
rakenduse sulgemiseks paremklõpsake ikooni ja
klõpsake käsku Close (Sule) või Disable
(Keela).

Proovige USB-kaabel ühendada arvuti teise USB-
pordiga.

Kui püüate printida ühiskasutatava printeriga, klõpsake
Windowsi tegumiribal menüü Start käsku Settings
(Sätted) ja seejärel linki või ikooni Printers (Printerid ja
faksid. Topeltklõpsake ikooni Add Printer (Lisa printer).
Järgige printeri lisamise viisardi juhiseid.

Tarkvara installimisel kuvatakse tõrketeade.

Installige printeritarkvara uuesti. Klõpsake Windowsi
tegumiriba nuppu Start, valige Programs (Kõik
programmid), valige HP LaserJet P2015 ning seejärel
klõpsake käsku Uninstall (Desinstalli). Lülitage printer
välja. Installige printeritarkvara CD-lt. Lülitage printer
uuesti sisse.

Märkus

Sulgege kõik töötavad rakendused.

Tegumiribal kuvatavale ikoonile vastava
rakenduse sulgemiseks paremklõpsake ikooni ja
klõpsake käsku Close (Sule) või Disable
(Keela).

Kontrollige enne tarkvara installimist, kas vastaval kettal
on vaba ruumi. Vajadusel vabastage võimalikult palju
kettaruumi ja installige printeritarkvara uuesti.

Vajadusel käivitage programm Disk Defragmenter
(Kettadefragmentor) ja seejärel installige printeritarkvara
uuesti.

Printer on Valmis-režiimis, kuid ei prindi.

Printige juhtpaneeli kasutades välja konfiguratsioonileht
ja kontrollige, kas printer töötab korralikult.

Kontrollige, kas kõik kaablid on korralikult ühendatud ja
vastavad nõuetele. See kehtib USB-, võrgu- ja
toitekaablite kohta. Proovige teist kaablit.

90

Peatükk 7 Probleemilahendus

ETWW