HP LaserJet P2015 Printer series - DIMM-mälu paigaldamine

background image

DIMM-mälu paigaldamine

Kui lisate sarja HP LaserJet P2015 printerile mälu (ainult RAM), saate printida senisest keerukamaid
prinditöid.

DIMM-i paigaldamisel täitke alltoodud juhiseid.

HOIATUS

DIMM-i (mälumooduli) puudutamine ilma maandatud antistaatilise seadmeta võib

DIMM-i kahjustada. Enne DIMM-i kättevõtmist puudutage printeri metallosa või muud maandatud
metalleset.

1.

Lülitage printer toitelülitist välja, seejärel lahutage printerist kõik kaablid ja juhtmed.

2.

Avage DIMM-ide luuk.

3.

Võtke DIMM antistaatilisest kotist välja, hoides DIMM-i selle ülemisest servast.

ETWW

DIMM-id (mälu- või fondimoodulid)

113

background image

4.

Pöörake kuldsed kontaktid ülespoole, pange DIMM pesse ning vajutage DIMM sisse, kuni kuulete
metallist kinnitusklambrite klõpsu.

114

Lisa A Tarvikud ja kulumaterjalid

ETWW

background image

5.

Sulgege DIMM-ide luuk.

6.

Ühendage uuesti kõik printeri kaablid ja juhtmed ning lülitage printer toitelülitist sisse.