HP LaserJet P2015 Printer series - Macintoshi printeridraiveri installimine

background image

Macintoshi printeridraiveri installimine

Selles jaotises selgitatakse, kuidas installida printimissüsteemi tarkvara opsüsteemide
Macintosh OS X V10.2.8, V10.3.9 ja V10.4.3 korral.

Märkus

USB-järjekorrad luuakse printeri arvutiga ühendamisel automaatselt. Kuid kui enne

USB-kaabli ühendamist pole installiprogrammi käivitatud, kasutab järjekord üldist PPD-d.
Järjekorra PPD muutmiseks avage kaust Print Center või Printer Setup Utility, valige õige
printerijärjekord ning seejärel klõpsake käsku Show Info (Kuva teave), et avada dialoogiboks
Printer Info (Printeri teave). Valige hüpikmenüüs käsk Printer Model (Printeri mudel) ja seejärel
valige printeri õige PPD hüpikmenüüs, kus on valitud Generic (Üldine).

Macintoshi printeridraiveri installimiseks tehke järgmist.

1.

Asetage printeritarkvaraga CD arvuti CD-seadmesse ja käivitage installiprogramm.

2.

Topeltklõpsake töölaual CD ikooni.

3.

Topeltklõpsake ikooni Installer.

4.

Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

5.

Printeritarkvara õiges installimises veendumiseks printige testleht või leht suvalisest
tarkvararakendusest.

Kui installimine nurjus, installige tarkvara uuesti. Kui sellest pole abi, vaadake installiteabe Install Notes
jaotist Late-Breaking Information (Värskeim teave). Installiteave Install Notes asub printeri CD-l või
tugiteenuste veebilehel (veebiaadressi vt jaotisest

HP kontaktandmed

).