HP LaserJet P2015 Printer series - Macintoshi printeridraiveri konfigureerimine

background image

Macintoshi printeridraiveri konfigureerimine

Arvutis Macintoshi printeridraiveri avamiseks tehke ühte järgmistest:

Opsüsteem

Kõigi prinditööde sätete
muutmine kuni
tarkvararakenduse
sulgemiseni

Prinditööde vaikesätete
muutmine (nt vaikesättena
mõlemale lehepoolele
printimise sisselülitamine)

Konfiguratsioonisätete
muutmine (nt salve lisamine
või käsitsi kahepoolse
printimise lubamine/
keelamine)

Macintosh OS X V10
.2.8, V10.3.9 ja
V10.4.3

1.

Klõpsake menüü File (Fail)
käsku Print (Prindi).

2.

Muutke hüpikmenüüdes
soovitud sätteid.

1.

Valige menüü File (Fail)
käsk Print (Prindi).

2.

Muutke hüpikmenüüdes
soovitud sätteid.

3.

Klõpsake hüpikmenüü
Presets (Sättekomplektid)
käsku Save as (Salvesta

1.

Avage utiliit Printer Setup
– selleks valige õige
kõvaketas, klõpsake
Applications
(Rakendused), Utilities
(Utiliidid), seejärel
topeltklõpsake ikooni
Printer Setup Utility.

2.

Klõpsake prindijärjekorda.

ETWW

Macintoshi tarkvara

15

background image

Opsüsteem

Kõigi prinditööde sätete
muutmine kuni
tarkvararakenduse
sulgemiseni

Prinditööde vaikesätete
muutmine (nt vaikesättena
mõlemale lehepoolele
printimise sisselülitamine)

Konfiguratsioonisätete
muutmine (nt salve lisamine
või käsitsi kahepoolse
printimise lubamine/
keelamine)

nimega) ning tippige
sättekomplekti nimi.

Sätted salvestatakse
menüüsse Presets. Uute sätete
kasutamiseks peate valima
salvestatud sätted iga kord, kui
programmi avate ja printima
hakkate.

3.

Klõpsake menüü Printers
(Printerid) käsku Show
Info
(Kuva teave).

4.

Klõpsake menüüd
Installable Options
(Installitavad lisad).