HP LaserJet P2015 Printer series ohje

background image

HP LaserJet P2015 -sarja

Käyttöohje

background image
background image

HP LaserJet P2015 -sarja

Käyttöopas

background image

Tekijänoikeustiedot

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen,
sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä,
paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Osanumero: CB366-90959

Edition 1, 09/2006

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa
ilman eri ilmoitusta.

HP-tuotetta koskeva takuu sisältyy
tuotekohtaisesti toimitettavaan rajoitetun
takuun antavaan takuutodistukseen. Mikään
tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei
ole vastuussa tämän aineiston teknisistä tai
toimituksellisista virheistä eikä puutteista.

Tavaramerkit

Microsoft

®

ja Windows

®

ovat Microsoft

Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä
tavaramerkkejä.

PostScript

®

on Adobe Systems Incorporated

-yhtiön rekisteröity tavaramerkki.

Energy Star

®

ja Energy Star mark

®

ovat

Yhdysvaltain Environmental Protection
Agencyn Yhdysvalloissa rekisteröimiä
merkkejä.

background image

Sisällysluettelo

1 Tuotetiedot

Tuotteen ominaisuudet ......................................................................................................................... 2

HP LaserJet P2015 -tulostin ................................................................................................ 2
HP LaserJet P2015d -tulostin .............................................................................................. 2
HP LaserJet P2015n -tulostin .............................................................................................. 3
HP LaserJet P2015dn -tulostin ............................................................................................ 3
HP LaserJet P2015x -tulostin .............................................................................................. 3

Laitteen osat ......................................................................................................................................... 4

2 Ohjauspaneeli

3 Laitteen ohjelmat

Tuetut käyttöjärjestelmät .................................................................................................................... 10
Tulostimen liitännät ............................................................................................................................ 11

USB-liitännän käyttö .......................................................................................................... 11
Verkkoliitännän käyttö ........................................................................................................ 11

Tulostimen liittäminen verkkoon ........................................................................ 11
Verkkotulostimen tulostinohjelmiston asentaminen .......................................... 12

Windows-ohjelmistot .......................................................................................................................... 13

Windows-tulostinohjaimet .................................................................................................. 13

Windows-ohjaintyypit ........................................................................................ 13
Windows-tulostinohjelmiston asentaminen ....................................................... 13

Tulostinohjelmiston asentaminen Windows XP- (64-bittinen) ja
Windows Server 2003 -ympäristöihin ............................................... 13
Tulostinohjelmiston asentaminen Windows 98- (vain ohjain), Me-
(vain ohjain), 2000- ja XP (32-bittinen) -ympäristöihin ...................... 13

Windows-tulostinohjaimen asetusten määrittäminen ........................................ 13

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 14
Sulautettu Web-palvelin ..................................................................................................... 14

Macintosh-ohjelmistot ......................................................................................................................... 15

Macintosh-tulostinohjaimet ................................................................................................ 15

Macintosh-tulostinohjaimen asentaminen ......................................................... 15
Macintosh-tulostinohjaimen asetusten määrittäminen ...................................... 15

PPD-tiedostot (PostScript Printer Description -tiedostot) .................................................. 16

4 Tuettu paperi ja muu tulostusmateriaali

Tulostuslaadun optimointi eri materiaalityypeillä ................................................................................ 18
Ohjeita tulostusmateriaalin käytöstä ................................................................................................... 19

HP-tulostusmateriaali ......................................................................................................... 19

FIWW

iii

background image

Vältettävät tulostusmateriaalit ............................................................................................ 19
Tulostusmateriaalit, jotka voivat vahingoittaa tulostinta ..................................................... 19
Tulostusmateriaali .............................................................................................................. 20
Tarrat ................................................................................................................................. 20

Tarra-arkkien rakenne ....................................................................................... 20

Kalvot ................................................................................................................................. 20
Kirjekuoret .......................................................................................................................... 20

Kirjekuorten rakenne ......................................................................................... 21
Kirjekuoret, joissa on kaksi sivusaumaa ........................................................... 21
Kirjekuoret, joissa on liimaliuskoja tai itsetarttuvia läppiä .................................. 21
Kirjekuorien säilyttäminen ................................................................................. 21

Korttipaperi ja painavat tulostusmateriaalit ........................................................................ 22

Korttimateriaalin rakenne .................................................................................. 22
Ohjeita korttimateriaalin käytöstä ...................................................................... 22

Kirje- ja esipainetut lomakkeet ........................................................................................... 22

5 Tulostustehtävät

Materiaalin lisääminen ........................................................................................................................ 26

Lokero 1 ............................................................................................................................. 26
Lokero 2 ja valinnainen lokero 3 ........................................................................................ 27
Suora paperirata ................................................................................................................ 27
Käsinsyöttö ........................................................................................................................ 27

Tulostuslaadun asetukset ................................................................................................................... 29
Tulostaminen erikoismateriaaleille ..................................................................................................... 30

Kirjekuoren tulostaminen ................................................................................................... 30
Tulostaminen kalvoille tai tarroille ...................................................................................... 31
Tulostaminen kirjelomakkeille ja esipainetuille lomakkeille ............................................... 32
Tulostaminen käyttämällä mukautettua tulostusmateriaalikokoa ja korttimateriaalia ........ 33

Tulostaminen sivun molemmille puolille (kaksipuolinen tulostus) ...................................................... 35

Manuaalinen kaksipuolinen tulostus .................................................................................. 35

Manuaalinen kaksipuolinen tulostus ylätulostelokeron avulla ........................... 35
Manuaalinen kaksipuolinen tulostaminen suoran paperiradan luukun
kautta ................................................................................................................ 38

Automaattinen kaksipuolinen tulostus ............................................................................... 41

Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille (n/arkki-tulostus) ................................................ 43
Vihkojen tulostaminen ........................................................................................................................ 44
Vesileimojen tulostaminen .................................................................................................................. 45
Tulostustyön peruuttaminen ............................................................................................................... 46

6 Hallinta ja ylläpito

Tulostintietojen sivut ........................................................................................................................... 48

Esittelysivu ......................................................................................................................... 48
Määrityssivu ....................................................................................................................... 48
Tarvikkeiden tilasivu .......................................................................................................... 48
Verkkomäärityssivu ............................................................................................................ 48

HP ToolboxFX .................................................................................................................................... 49

HP ToolboxFX -ohjelman avaaminen ................................................................................ 49
Tila ..................................................................................................................................... 49
Hälytykset .......................................................................................................................... 50

Tilahälytysten määrittäminen ............................................................................ 50

iv

FIWW

background image

Sähköpostihälytysten määrittäminen ................................................................ 50

Ohje ................................................................................................................................... 50
Laiteasetukset .................................................................................................................... 51

Laitetiedot .......................................................................................................... 51
Paperinkäsittely ................................................................................................. 51
Tulostuslaatu ..................................................................................................... 51
Paperityypit ....................................................................................................... 52
Järjestelmäasetukset ........................................................................................ 52
Huolto ................................................................................................................ 52

Tulostusasetukset .............................................................................................................. 52

Tulostaminen ..................................................................................................... 52
PCL 5e .............................................................................................................. 53
PCL 6 ................................................................................................................ 53
PostScript .......................................................................................................... 53

Verkkoasetukset ................................................................................................................ 53

Sulautettu Web-palvelin ..................................................................................................................... 54

Sulautetun Web-palvelimen avaaminen ............................................................................ 54
Tila-välilehti ........................................................................................................................ 55
Settings (asetukset) -välilehti ............................................................................................. 55
Networking (verkkoyhteydet) -välilehti ............................................................................... 55
Linkit .................................................................................................................................. 55

Värikasetin vaihtaminen ..................................................................................................................... 57
Väriaineen tasoittaminen .................................................................................................................... 59
Tulostimen puhdistaminen ................................................................................................................. 60

Värikasetin alueen puhdistaminen ..................................................................................... 60
Tulostimen tulostusmateriaaliradan puhdistaminen ........................................................... 61

Syöttötelan (lokero 1) puhdistaminen ................................................................................................. 63
Syöttötelan (lokero 2) puhdistaminen ................................................................................................. 66
EconoMode ........................................................................................................................................ 72

7 Ongelmanratkaisu

Ratkaisun löytäminen ......................................................................................................................... 74

Vaihe 1: Onko tulostimen asetukset tehty oikein? ............................................................. 74
Vaihe 2: Palaako Ready-valmiusmerkkivalo? .................................................................... 74
Vaihe 3: Pystytkö tulostamaan esittelysivun? .................................................................... 74
Vaihe 4: Onko tulostuslaatu tyydyttävä? ............................................................................ 75
Vaihe 5: Onko tulostimen ja tietokoneen välillä toimiva yhteys? ....................................... 75
Vaihe 6: Onko tulostettu sivu odotuksiesi mukainen? ....................................................... 75
Ota yhteyttä HP:n tukeen ................................................................................................... 76

Tilamerkkivalojen kuviot ..................................................................................................................... 77
Tavallisia Macintoshin ongelmia ......................................................................................................... 84
HP PostScript -emulointitason 3 virheet ............................................................................................. 87
Tulostusmateriaalin ongelmanratkaisu ............................................................................................... 88
Tulostettu sivu poikkeaa näytössä näkyvästä sivusta ........................................................................ 90

Teksti on väärää, sekavaa tai puutteellista ........................................................................ 90
Sivut ovat tyhjiä, tai niiltä puuttuu kuvia tai tekstiä ............................................................. 90
Sivun muotoilu on erilainen kuin toista HP LaserJet -tulostinta käytettäessä .................... 91
Grafiikan laatu .................................................................................................................... 91

Tulostinohjelmiston ongelmat ............................................................................................................. 92
Tulostuslaadun parantaminen ............................................................................................................ 93

FIWW

v

background image

Vaalea tai haalistunut tulostusjälki ..................................................................................... 93
Väriainetäplät ..................................................................................................................... 93
Häipymät ............................................................................................................................ 93
Pystyviivat .......................................................................................................................... 94
Harmaa tausta ................................................................................................................... 94
Väriainetahrat .................................................................................................................... 94
Kiinnittymätön väriaine ....................................................................................................... 95
Toistuvat pystysuuntaiset jäljet .......................................................................................... 95
Epämuotoiset merkit .......................................................................................................... 95
Sivu vinossa ....................................................................................................................... 95
Käpristymät tai aaltoilu ....................................................................................................... 96
Rypyt tai taittumat .............................................................................................................. 96
Väriaineen hajonta ............................................................................................................. 96

Tukosten poistaminen ........................................................................................................................ 97

Värikasetin alue ................................................................................................................. 97
Syöttölokerot ...................................................................................................................... 99
Tulostelokero ................................................................................................................... 102
Suora paperirata .............................................................................................................. 103
Automaattisen kaksipuolisen tulostuksen rata ................................................................. 104

Verkon asennusongelmien ratkaiseminen ....................................................................................... 109

Liite A Lisävarusteiden/tarvikkeiden liite

Tarvikkeiden ja lisävarusteiden tilaaminen ....................................................................................... 112
10/100, verkkoon liitettävät tulostuspalvelimet ................................................................................. 113
HP-värikasetit ................................................................................................................................... 114

HP:n käytäntö suhteessa värikasetteihin, jotka eivät ole HP:n valmistamia .................... 114
Värikasettien säilyttäminen .............................................................................................. 114
Tulostuskasetin käyttöikä ................................................................................................. 114
Väriaineen säästäminen .................................................................................................. 114

DIMM-muistikammat (muisti tai fontti) .............................................................................................. 115

DIMM-muistikamman asentaminen ................................................................................ 115
DIMM-moduulin asennuksen testaaminen ...................................................................... 117
DIMM-moduulin irrottaminen ........................................................................................... 117

Liite B Huolto ja tuki

Laitehuolto ........................................................................................................................................ 122
Laajennettu takuu ............................................................................................................................. 122
Tulostimen pakkausohjeet ................................................................................................................ 123
Yhteydenotto HP:n tukeen ............................................................................................................... 123

Liite C Tulostimen tekniset tiedot

Käyttöympäristön vaatimukset ......................................................................................................... 126
Melutaso ........................................................................................................................................... 126
Sähkölaitetiedot ................................................................................................................................ 127
Fyysiset tiedot .................................................................................................................................. 129
Tulostimen kapasiteetit ja nimellisarvot ............................................................................................ 130
Muistitiedot ....................................................................................................................................... 130
Liitäntäportit ...................................................................................................................................... 131

vi

FIWW

background image

Liite D Säädöksiä koskevat tiedot

FCC-yhteensopivuus ........................................................................................................................ 134
Vaatimustenmukaisuusvakuutukset ................................................................................................. 135
Säädöstietoja .................................................................................................................................... 136

Laserturvallisuustiedote ................................................................................................... 136
Kanadan DOC-säädökset ................................................................................................ 136
Korean EMI-ilmoitus ........................................................................................................ 136
Laseria koskeva ilmoitus Suomea varten ........................................................................ 137

Tuotteen ympäristöystävällisyys ....................................................................................................... 138

Ympäristönsuojelu ........................................................................................................... 138
Otsonintuotanto ............................................................................................................... 138
Virrankulutus .................................................................................................................... 138
Väriaineen kulutus ........................................................................................................... 138
Paperinkulutus ................................................................................................................. 138
Muovit .............................................................................................................................. 138
HP LaserJet -tulostustarvikkeet ....................................................................................... 138
Tietoja HP:n tulostustarvikkeiden palautus- ja kierrätysohjelmasta ................................. 139
Tulostusmateriaali ............................................................................................................ 139
Rajoitukset ....................................................................................................................... 139
Jätelaitteiden hävittäminen EU:n yksityistalouksissa ....................................................... 140
Käyttöturvallisuustiedote .................................................................................................. 140
Lisätietoja ......................................................................................................................... 140

Liite E Takuu ja käyttöoikeus

Hewlett-Packardin takuun rajoitukset ............................................................................................... 142
Hewlett-Packardin ohjelmiston käyttöoikeussopimus ....................................................................... 143
Väriainekasettien käyttöiän rajoitettu takuu ...................................................................................... 144

Hakemisto ........................................................................................................................................................ 145

FIWW

vii

background image

viii

FIWW

background image

1