HP LaserJet P2015 Printer series - Hakemisto

background image

Hakemisto

Merkit/numerot

10/100-verkkopalvelimet ja

langattomat tulostuspalvelimet
113

A

akustiikka 126
asetukset

HP ToolboxFX 51
tulostuslaatu 29

Asetukset-välilehti (sulautettu Web-

palvelin) 55

automaattinen kaksipuolinen

tulostus 41

automaattinen kaksipuolisen

tulostusmateriaalin koon valitsin

5

automaattisen kaksipuolisen radan

luukku, takaosa 5

D

Device Settings (Laiteasetukset) -

välilehtiHP ToolboxFX 51

DIMM

irrottaminen 117
lisääminen 115
testaaminen 117

E

EconoMode 72
Energy Star 138
esipainetut lomakkeet

käyttöä koskevat suositukset

22

tulostaminen 32

esittelysivu 48
EWS, sulautettu Web-palvelin.

Katso sulautettu Web-palvelin

F

FCC-yhteensopivuus 134

H

Help (Ohje) -välilehti,

HP ToolboxFX 50

HP:n yhteystiedot 123
HP ToolboxFX

Device Settings (Laiteasetukset)

-välilehti 51

Help (Ohje) -välilehti 50
Käyttöoppaat-välilehti 50
Network Settings

(Verkkoasetukset) -välilehti
53

Tila-välilehti 49

HP-tulostusmateriaali 19
huolto ja tuki

HP:n yhteystiedot 123
HP ToolboxFX -asetukset 52
laitteisto 122

hälytykset, määrittäminen 49

I

IP-osoite 84

J

juuttuneen arkin poistaminen 97

K

kaksipuolinen tulostaminen

automaattinen 41
manuaalinen 35

kaksipuolinen tulostus

automaattinen 41
manuaalinen 35

kalvot

käyttöä koskevat suositukset

20

tulostaminen 31

kierrätys

HP:n tulostustarvikkeiden

palautus- ja kierrätysohjelma

139

kasettien palautuspaikat 139
värikasetit 57

kirjekuoret

käyttöä koskevat suositukset

20

tulostaminen 30

kirjelomake

käyttöä koskevat suositukset

22

tulostaminen 32

korjaus

HP:n yhteystiedot 123
laitehuolto 122

korttimateriaali

käyttöä koskevat suositukset

22

tulostaminen 33

kuvalaatu 51
kuvat

heikko laatu 91
puuttuvat 90

kytkin, virta 4
käyttöikä, värikasetti 114
käyttöjärjestelmät, tuetut 10
käyttöoikeus, ohjelmiston 143
Käyttöoppaat-välilehti

(HP ToolboxFX) 50

käyttöympäristön vaatimukset

126

L

laajennettu takuu 122
laatu

HP ToolboxFX -asetukset 51
tulostus 18

laitehuolto 122

FIWW

Hakemisto

145

background image

liittäminen verkkoon 11
lisävarusteet, tilaaminen 112
lokero 1

lisääminen 26
sijainti 4

lokero 2

lisääminen 27
sijainti 4

lokero 3 27
luukku

suora paperirata 4
värikasetti 4

M

Macintosh

ohjain, asentaminen 15
ohjain, avaaminen 15
ohjain, ongelmanratkaisu 84
ohjelmat 15
ongelma, ratkaiseminen 84
PPD-tiedostot 16
USB-kortti, vianmääritys 85

mallinumero 4
manuaalinen kaksipuolinen

tulostus 35

materiaali

esipainetut lomakkeet 22
HP ToolboxFX -asetukset 52
kalvot 20
kirjekuoret 20
kirjelomake 22
korttimateriaali 22
käyttöä koskevat ohjeet 19
lisääminen 26
painava 22
paperi 20
suositus 19
tarrat 20
tukosten poistaminen 97
tulostaminen käsinsyötöllä 27
tulostuslaadun optimointi eri

materiaalityypeillä 18

tyypit, jotka saattavat

vahingoittaa tulostinta 19

vältettävät tyypit 19

materiaalin lisääminen

lokero 1 26
lokero 2 27
valinnainen lokero 3 27

Material Safety Data Sheet (MSDS)

(Käyttöturvallisuustiedote) 140

merkkivalokuviot 77
muisti

asentaminen 115
irrottaminen 117
testaaminen 117

mukautettu materiaalikoko 33
musteen säästäminen 114
määritykset

HP LaserJet P2015dn -tulostin

3

HP LaserJet P2015d -tulostin

2

HP LaserJet P2015n -tulostin

3

HP LaserJet P2015 -tulostin 2
HP LaserJet P2015x -tulostin

3

määrityssivu 48

N

n/arkki-tulostus 43
Networking (Verkkoyhteydet) -

välilehti (sulautettu Web-palvelin)

55

Network Settings

(Verkkoasetukset) -välilehti,
HP ToolboxFX 53

O

ohjain

Macintosh, asentaminen 15
Macintosh, avaaminen 15
Macintosh, ongelmanratkaisu

84

Windows, asentaminen 13
Windows, avaaminen 13

ohjauspaneeli

HP ToolboxFX -asetukset 52
tilamerkkivalojen kuviot 77

ohjelmat

HP ToolboxFX 14, 49
Macintosh 15
ohjelmiston

käyttöoikeussopimus 143

ongelmat 92
tuetut käyttöjärjestelmät 10
tulostinohjaimet, Windows 13
Windows 13

Windows-ohjaimen avaaminen

13

ongelmanratkaisu

esittelysivu 74
Ready-valmiusmerkkivalo 74
tulostettu sivu ja odotukset 75
tulostimen asetukset 74
tulostimen ja tietokoneen

välinen tiedonsiirto 75

tulostuslaatu 75
yhteyden ottaminen

HP:n tukeen 76

P

painike, värikasetin luukku 4
paperi

HP ToolboxFX -asetukset 52
käyttäminen 20
suositus 19

paperinsyöttölokerot

syöttöongelmat, ratkaiseminen

88

paperirata, suora 27
PCL 5e 53
portit, vianmääritys, Macintosh

85

portti, USB:n sijainti 5
PostScript-emulointitason 3 ohjain,

HP ToolboxFX -asetukset 53

PostScript-emulointitason 3 virheet

87

PPD-tiedostot 16
puhdistaminen

syöttötela (lokero 1) 63
syöttötela (lokero 2) 66
tulostin 60
tulostusmateriaalirata 61

puuttuvat

kuvat 90
teksti 90

R

ratkaiseminen

aaltoilu 96
epämuotoiset merkit 95
harmaa tausta 94
häipymät 93
kiinnittymätön väriaine 95
kuvien heikko laatu 91
käpristymät 96

146

Hakemisto

FIWW

background image

Macintoshin ongelmia 84
PostScript-emulointitason 3

virheet 87

puutteellinen teksti 90
puuttuvat kuvat tai teksti 90
pystysuuntaiset viivat 94
rypyt 96
sekava teksti 90
sivu vinossa 95
syöttöongelmat 88
taittumat 96
toistuvat pystysuuntaiset jäljet

95

tulostettu sivu poikkeaa

näytössä näkyvästä sivusta
90

tulostinohjelmiston ongelmat

92

tyhjät sivut 90
vaalea tai haalistunut

tulostusjälki 93

vinot sivut 88
väriaineen hajonta 96
väriainetahrat 94
väriainetäplät 93

S

sarjanumero 5
sekava teksti 90
sisäinen HP-verkkoportti 5
sivut, vinot 88
sulautettu Web-palvelin

Information (Tiedot) -välilehti

55

käyttäminen 54
laitteen tila 55
määrityssivu 55
Networking (Verkkoyhteydet) -

välilehti 55

Settings (asetukset) -välilehti

55

tapahtumaloki 55
tarvikkeiden tila 55
tarvikkeiden tilaaminen 56
tulosta tietosivut 55
tuotetuki 56
yleiskatsaus 14

suoran paperiradan luukku 4
suora paperirata 27, 38
syöttölokero

lokero 1 4
lokero 2 4
materiaalin lisääminen 27

syöttöongelmat, ratkaiseminen

88

syöttötela (lokero 1) 63
syöttötela (lokero 2) 66
sähköpostihälytykset,

määrittäminen 49

säädöstiedot

FCC-yhteensopivuus 134
Kanadan DOC-säädökset 136
Korean EMI-ilmoitus 136
laseria koskeva ilmoitus

Suomea varten 137

tuotteen ympäristöystävällisyys

138

vaatimustenmukaisuusvakuutu

kset 135

T

takuu

käyttöoikeus 143
laajennettu 122
tuote 142
värikasetti 144

tarrat

käyttöä koskevat suositukset

20

tulostaminen 31

tarvikkeet

tila, näyttäminen HP ToolboxFX

-ohjelmalla 49

tarvikkeet, tilaaminen 112
tarvikkeiden tilasivu 48
tekniset tiedot

akustiikka 126
fyysiset 129
kapasiteetit ja nimellisarvot

130

liitäntäportit 131
materiaali 17
muisti 130
sähkölaitetiedot 127
ympäristö 126

teksti

puuttuvat 90
sotkuinen 90

Tiedot-välilehti (sulautettu Web-

palvelin) 55

tietosivut

esittelysivu 48
määrityssivu 48
tarvikkeiden tilasivu 48
verkkomäärityssivu 48

tila

hälytykset, HP ToolboxFX 49
näyttäminen HP ToolboxFX -

ohjelmalla 49

tilaaminen, tarvikkeet ja

lisävarusteet 112

tilamerkkivalojen kuviot 77
Tila-välilehti, HP ToolboxFX 49
ToolboxFX. Katso HP ToolboxFX
tukeva tulostusmateriaali,

käyttöohjeet 22

tukokset, poistaminen 97
tukosten poistaminen 97
tulostaminen

arkin molemmille puolille

(manuaalinen) 35

erikoismateriaaleille 30
esipainetut lomakkeet 32
esittelysivu 48
kalvot 31
kirjekuoret 30
kirjelomake 32
korttimateriaali 33
käsinsyöttö 27
mukautettu materiaalikoko 33
määrityssivu 48
N/arkki 43
paperin molemmille puolille

(automaattinen) 41

peruuttaminen 46
tarrat 31
tarvikkeiden tilasivu 48
useita sivuja yhdelle

paperiarkille 43

verkkomäärityssivu 48
vesileimat 45
vihkot 44

tulostaminen käsinsyötöllä 27
tulostelokero

manuaalinen kaksipuolinen

tulostus 35

sijainti 4
tukosten poistaminen 102

tulostimen pakkaaminen uudelleen

123

FIWW

Hakemisto

147

background image

tulostin

liitännät 11
ohjauspaneeli 7
ohjelmiston ongelmat 92
pakkaaminen uudelleen 123
puhdistaminen 60
tekniset tiedot 125
yleiskatsaus 4

tulostin, tekniset tiedot 130
tulostinohjain

Macintosh 15
Windows 13

tulostintietojen sivut

esittelysivu 48
määrityssivu 48
tarvikkeiden tilasivu 48
verkkomäärityssivu 48

tulostuslaadun optimointi eri

materiaalityypeillä 18

tulostuslaadun parantaminen 93
tulostuslaatu

aaltoilu 96
asetukset 29
EconoMode 72
epämuotoiset merkit 95
harmaa tausta 94
HP ToolboxFX -asetukset 51
häipymät 93
kiinnittymätön väriaine 95
käpristymät 96
optimointi eri materiaalityypeillä

18

pystysuuntaiset viivat 94
rypyt 96
sivu vinossa 95
taittumat 96
toistuvat pystysuuntaiset jäljet

95

vaalea tai haalistunut

tulostusjälki 93

väriaineen hajonta 96
väriainetahrat 94
väriainetäplät 93

tulostuslaatu, HP ToolboxFX -

asetukset 51

tulostusmateriaalirata,

puhdistaminen 61

tulostuspalvelimet 113
tulostustehtävät 25
tulostustyön peruuttaminen 46

tuote

ohjelmat 9
ominaisuudet 2

tuotteen ympäristöystävällisyys

138

tyhjät sivut 90
tyypit, tulostusmateriaali

HP ToolboxFX -asetukset 52

U

USB-portti

sijainti 5
vianmääritys, Macintosh 85

useita sivuja, tulostaminen yhdelle

paperiarkille 43

V

vaihto-osat 112
verkkoliitännän käyttö 11
verkkomäärityssivu 48
verkkoportti, HP sisäinen 5
vesileimat, tulostaminen 45
vihkot 44
vinot sivut 88
vinoutuneet sivut 88
virheet

ohjelmat 92
PostScript, tason 3 emulointi

87

virtajohdon liitin 4
virtakytkin 4
väriaine

hajonta 96
kiinnittymätön väriaine 95
säästäminen 114
tahrat 94
tasoittaminen 59
täplät 93
vähissä 93
värikasetin luukku 4
värikasettien varastoiminen

114

väriaineen säästäminen 114
väriaineen tasoittaminen 59
värikasetin luukun painike 4
värikasetti

HP:n käytäntö 114
HP-kasettien käyttö 114
käyttöikä 114
luukku 4

palautus kierrätystä varten

139

säilytys 114
takuu 144
tila, näyttäminen HP ToolboxFX

-ohjelmalla 49

tilaaminen 112
väriaineen tasoittaminen 59

W

Web-palvelin, sulautettu 54
Windows

ohjain, asentaminen 13
ohjain, avaaminen 13

Y

yleiskatsaus, tulostin 4

148

Hakemisto

FIWW

background image
background image

*CB366-90959*

*CB366-90959*

CB366-90959

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com