HP LaserJet P2015 Printer series - Hälytykset

background image

Hälytykset

HP ToolboxFX Hälytykset -kansio sisältää linkkejä seuraaville pääsivuille:

Tilahälytysten asetukset. Voit määrittää HP ToolboxFX -ohjelman lähettämään näyttöön tulevia
hälytyksiä tietyistä tapahtumista, kuten väriaineen vähäisyydestä.

Sähköpostihälytysten määrittäminen. Voit määrittää HP ToolboxFX -ohjelman lähettämään
sähköpostiviestillä hälytyksen tietyistä tapahtumista, kuten väriaineen vähäisyydestä.