HP LaserJet P2015 Printer series - Sulautettu Web-palvelin

background image

Sulautettu Web-palvelin

Sulautetun Web-palvelimen avulla voit näyttää tulostimen ja verkon tilan sekä hallita tulostustoimintoja
tulostimen ohjauspaneelin sijasta tietokoneen kautta. Sulautetun Web-palvelimen avulla voit esimerkiksi

näyttää tulostimen tilatiedot

tarkastella ja tulostaa sisäisiä sivuja

tarkastella kaikkien tarvikkeiden jäljellä olevaa käyttöaikaa ja tilata uusia tarvikkeita

määrittää lokerokohtaisen materiaalin koon ja tyypin

tarkastella ja muuttaa lokeroasetuksia

tarkastella ja muuttaa tulostimen oletusasetuksia

tarkastella ja muuttaa verkon asetuksia.

Sulautetun Web-palvelimen avulla voit suorittaa HP ToolboxFX -ohjelman Tulostimen lisäasetukset -
osan toiminnot. Sulautetun Web-palvelimen ja HP ToolboxFX -ohjelman käyttöön liittyvät keskeiset erot:

Tietokoneeseen ei tarvitse asentaa uusia ohjelmia. Tarvitaan vain jokin seuraavista Web-
selaimista:

Internet Explorer 6.0 (tai uudempi versio)

Netscape Navigator 7.0 (tai uudempi versio)

Firefox 1.0 (tai uudempi versio)

Mozilla 1.6 (tai uudempi versio)

Opera 7.0 (tai uudempi versio)

Safari 1.2 (tai uudempi versio)

Konqueror 3.2 (tai uudempi versio).

Sulautettu Web-palvelin on saatavissa kuudellatoista kielellä.

Sulautettu Web-palvelin ei anna sähköposti- tai tilahälytyksiä.

Sulautettu Web-palvelin toimii, kun tulostin on liitetty TCP/IP-pohjaiseen verkkoon. Sulautettu Web-
palvelin ei tue IPX-pohjaisia verkkotulostinyhteyksiä.

Huomautus

Voit käyttää sulautettua Web-palvelinta, vaikka Internet-yhteyttä ei olisikaan

käytettävissä. Mutta jos napsautat jotakin sivuilla olevaa linkkiä, et voi avata linkkiin liittyvää Web-
sivustoa ilman Internet-yhteyttä.