HP LaserJet P2015 Printer series - Syöttötelan (lokero 2) puhdistaminen

background image

Syöttötelan (lokero 2) puhdistaminen

Puhdista lokeron 2 syöttötela seuraavasti:

1.

Irrota virtajohto tulostimesta ja anna tulostimen jäähtyä.

2.

Paina värikasetin luukun painiketta ja poista värikasetti tulostimesta.

3.

Irrota lokero 2.

66

Luku 6 Hallinta ja ylläpito

FIWW

background image

4.

Avaa tulostimen etuosassa oleva automaattisen kaksipuolisen radan luukku (vain mallit
HP LaserJet P2015d, HP LaserJet P2015dn ja HP LaserJet P2015x).

5.

Aseta tulostin käyttöalustalle siten, että tulostimen etuosa on ylöspäin.

6.

Vedä valkoisia liuskoja ulospäin ja kierrä ylös.

FIWW

Syöttötelan (lokero 2) puhdistaminen

67

background image

7.

Työnnä liuskaa oikealle ja jätä se tähän asentoon puhdistamisen ajaksi.

8.

Työnnä syöttötelakokonaisuutta oikealle ja irrota vasemmanpuoleinen päätykansi.

68

Luku 6 Hallinta ja ylläpito

FIWW

background image

9.

Irrota syöttötela.

10.

Kostuta nukkaamaton kangas veteen ja hankaa telaa.

11.

Pyyhi irtolika syöttötelasta kuivalla, nukkaamattomalla kankaalla.

12.

Anna syöttötelan kuivua täysin kuivaksi.

FIWW

Syöttötelan (lokero 2) puhdistaminen

69

background image

13.

Työnnä uuden syöttötelan vasen puoli vasempaan aukkoon (1) ja työnnä oikea puoli (puoli, jonka
akseli on lovettu) oikeanpuoleiseen aukkoon (2).

14.

Aseta päätykansi akselin vasemman puolen päälle, työnnä päätykantta oikealle ja kierrä liuska
alas paikalleen.

15.

Kierrä akselia, kunnes lovet kiinnittyvät ja akseli napsahtaa paikoilleen.

16.

Työnnä oikeanpuoleista liuskaa vasemmalle ja kierrä liuska alaspäin paikoilleen.

17.

Aseta tulostin käyttöalustalle siten, että tulostimen yläosa osoittaa ylöspäin.

70

Luku 6 Hallinta ja ylläpito

FIWW

background image

18.

Sulje automaattisen kaksipuolisen radan luukku.

19.

Aseta värikasetti takaisin paikalleen ja sulje värikasetin luukku.

20.

Kytke tulostin takaisin pistorasiaan.

FIWW

Syöttötelan (lokero 2) puhdistaminen

71