HP LaserJet P2015 Printer series - Tarvikkeiden ja lisävarusteiden tilaaminen

background image

Tarvikkeiden ja lisävarusteiden tilaaminen

Voit laajentaa tulostimen ominaisuuksia valinnaisilla lisälaitteilla ja tarvikkeilla. Parhaan tuloksen saat
käyttämällä lisävarusteita ja tarvikkeita, jotka on erityisesti suunniteltu HP LaserJet P2015 -sarjan
tulostimelle.

HP LaserJet P2015 -sarjan tulostimeen kuuluu Smart Printing Supplies -toiminto. Kun tulostat
määrityssivun pitämällä

Go

-painiketta painettuna viiden sekunnin ajan, määrityssivun jälkeen tulostuu

tarvikkeiden tilaraportti. Kyseinen raportti sisältää tiedot mustekasetissa jäljellä olevasta väriaineesta,
tarvikkeiden tilauksessa käytettävät tuotenumerot ja tiedon siitä, onko laitteeseen asennettu
mustekasetti alkuperäinen HP-tuote.

Taulukko A-1

Tilaustiedot

Kohde

Kuvaus tai käyttötarkoitus

Tilausnumero

Tulostustarvikkeet

HP Multipurpose -paperi

HP:n paperimerkki moneen
eri käyttöön (yksi laatikko,
jossa on 10 kpl 500 arkin
riisiä). Voit tilata näytteen
Yhdysvalloissa numerosta 1
800 471 4701.

HPM1120

HP LaserJet -paperi

Huippulaatuinen
HP:n paperimerkki
HP LaserJet -tulostimia varten
(yksi laatikko, jossa 10 kpl
500 arkin riisiä). Voit tilata
näytteen Yhdysvalloissa
numerosta 1 800 471 4701.

HPJ1124

HP LaserJet -kalvo

HP LaserJet -
mustavalkotulostimissa
käytettävä
HP:n kalvomateriaali.

92296T (Letter-koko)

92296U (A4-koko)

HP LaserJet P2015 -sarjan
tulostimen värikasetti

Smart-värikasetit

HP LaserJet P2015 -sarjan
tulostimen vaihtokasetit.

Q7553A (3 000 sivun kasetti)

Q7553X (7 000 sivun kasetti)

Lisäoppaat

HP LaserJet -tuoteryhmän
tulostusmateriaaliopas

HP LaserJet -tulostimissa
käytettävien papereiden ja
muiden tulostusmateriaalien
opas.

5963-7863

Huomautus

Tämä

asiakirja on
ladattavissa
osoitteesta

http://www.hp.com/
support/
ljpaperguide/

.

Vaihto-osat

Tulostusmateriaalin
syöttötela (lokero 1)

Ottaa tulostusmateriaalin
lokerosta 1 ja siirtää sen
tulostimen läpi.

Tulostusmateriaalin
syöttötela (lokero 2)

Ottaa tulostusmateriaalin
lokerosta 2 ja siirtää sen
tulostimen läpi.

Lisävarusteet

250 arkin syöttölokero
(lokero 3).

Kyseessä on 250 arkin
lisäsyöttölokero. Lokero on
vakiovaruste HP LaserJet
P2015x -tulostimissa.

Q5931A

112

Liite A Lisävarusteiden/tarvikkeiden liite

FIWW

CB366-67901

CB366-67902