HP LaserJet P2015 Printer series - Värikasetin alue

background image

Värikasetin alue

Poista värikasetin alueella sijaitseva tukos seuraavasti:

VARO

Älä käytä tukoksen poistamiseen teräviä esineitä, kuten pinsettejä tai teräväkärkisiä

pihtejä. Takuu ei korvaa terävien esineiden aiheuttamia vaurioita.

1.

Paina värikasetin luukun painiketta ja poista värikasetti tulostimesta.

VARO

Jotta värikasetti ei vaurioidu, älä altista sitä suoralle valolle.

FIWW

Tukosten poistaminen

97

background image

2.

Avaa suoran paperiradan luukku.

3.

Vedä vihreitä vapautusvipuja alaspäin.

4.

Tartu molemmin käsin parhaiten esillä olevaan materiaalin osaan (mukaan lukien keskiosa) ja vedä
se varovasti ulos tulostimesta.

98

Luku 7 Ongelmanratkaisu

FIWW

background image

5.

Aseta värikasetti takaisin paikalleen ja sulje värikasetin luukku.