HP LaserJet P2015 Printer series - Sivut ovat tyhjiä, tai niiltä puuttuu kuvia tai tekstiä

background image

Sivut ovat tyhjiä, tai niiltä puuttuu kuvia tai tekstiä

Tarkista, onko tiedostossa tyhjiä sivuja.

Suljinkalvo on voinut jäädä värikasettiin. Irrota värikasetti ja vedä kasetin päässä olevasta liuskasta
suljinkalvo kokonaan pois kasetista. Asenna värikasetti takaisin paikalleen. Katso ohjeet
kohdasta

Värikasetin vaihtaminen

. Voit tarkistaa tulostimen toiminnan tulostamalla demosivun.

Paina

Jatka

-painiketta.

Tulostimen ominaisuuksien grafiikka-asetukset saattavat olla tulostettavan työn kannalta
epäasianmukaiset. Kokeile vaihtaa tulostimen ominaisuuksien grafiikka-asetuksia. Katso
lisätietoja kohdasta

Windows-tulostinohjaimen asetusten määrittäminen

tai

Macintosh-

tulostinohjaimen asetusten määrittäminen

.

Puhdista tulostin, erityisesti värikasetin ja virtaliitännän kontaktipinnat.

90

Luku 7 Ongelmanratkaisu

FIWW