HP LaserJet P2015 Printer series - Laserturvallisuustiedote

background image

Laserturvallisuustiedote

Yhdysvaltain lääke- ja elintarvikeviraston (FDA) alainen säteilyä lähettävien laitteiden tutkimuksesta
vastaava keskus (CDRH) on toimeenpannut 1.8.1976 jälkeen valmistettuja lasertuotteita koskevia
säädöksiä. Yhdysvalloissa myytävien tuotteiden täytyy olla näiden säädöksien mukaisia. Tulostin on
vahvistettu "luokan 1" lasertuotteeksi Yhdysvaltain vuoden 1968 säteilyturvalain mukaan.

Koska tulostimen sisällä muodostuva säteily on kokonaan suojakoteloinnin ympäröimä, lasersäde ei voi
päästä laitteen ulkopuolelle normaalissa käytössä.

VAARA!

Sellaisten ohjainten, säätöjen tai menettelyjen käyttö, joita ei ole määritetty tässä

käyttöoppaassa, voi aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle.