HP LaserJet P2015 Printer series - Hewlett-Packardin takuun rajoitukset

background image

Hewlett-Packardin takuun rajoitukset

HP-TUOTE

RAJOITETUN TAKUUN KESTOAIKA

HP LaserJet P2015 -sarjan tulostimet

Yksi vuosi ostopäivästä

HP takaa tuotteen lopulliselle käyttäjälle, että HP:n laitteet ja lisävarusteet ovat virheettömiä materiaalin ja työtavan
osalta ostopäivän jälkeen edellä määritetyn ajanjakson ajan. HP sitoutuu oman harkintansa mukaan joko
korjaamaan tai vaihtamaan viallisiksi osoittautuneet tuotteet, joista ilmoitetaan HP:lle takuuaikana. Vaihtotuotteet
voivat olla joko täysin uusia tai uudenveroisia.

HP takaa käyttäjälle, että ostopäivän jälkeisenä, edellä määritettynä ajanjaksona HP:n ohjelmisto ei materiaalin ja
valmistuksen takia jätä suorittamatta sen ohjelmakäskyjä, jos se asennetaan ja sitä käytetään oikein. Jos HP saa
ilmoituksen tällaisista virheistä takuuaikana, HP sitoutuu vaihtamaan ohjelmiston, joka ei kyseisten vikojen vuoksi
suorita ohjelmakäskyjä.

HP ei takaa, että HP:n tuotteet toimivat keskeytyksittä ja ongelmitta. Jos HP ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan
tuotetta kohtuullisen ajan kuluessa takuussa määritettyyn kuntoon, asiakkaalla on oikeus saada hyvitys
ostohinnasta tuotteen välitöntä palautusta vastaan.

HP:n tuotteet voivat sisältää täysin kunnostettuja osia, jotka suorituskyvyltään vastaavat uusia tai joita on voitu
käyttää satunnaisesti.

Takuu ei koske vikoja, joiden syynä on jokin seuraavista: (a) virheellinen tai riittämätön huolto tai kalibrointi,
(b) ohjelmisto, liittymä, osat tai tarvikkeet, joita HP ei ole toimittanut, (c) valtuuttamattomat tuotemääritykset tai
väärinkäyttö, (d) tuotteen käyttö ympäristömääritysten vastaisesti, (e) virheellinen käyttöympäristön valmistelu tai
ylläpito.

HP:n rajoitettu takuu on voimassa kaikissa maissa / kaikilla alueilla tai paikoissa, joissa HP-yhtiö ylläpitää tuotteen
asiakastukitoimintaa ja joissa HP on markkinoinut tuotetta. Takuupalvelun taso voi vaihdella paikallisten
käytäntöjen mukaan. HP-yhtiö ei muuta tuotteen muotoa, sovitusta tai toimintaa sellaisen maan/alueen tai paikan
käytäntöjen mukaisiksi, jossa tuotetta ei ole lakien tai säädösten rajoitusten takia tarkoitettu käytettäväksi.
PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA EDELLÄ MAINITUT TAKUUT OVAT YKSINOMAISIA. HP EI
ANNA MITÄÄN MUITA KIRJALLISIA TAI SUULLISIA ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA TAI EHTOJA.
HP ERITYISESTI TORJUU PÄTEMÄTTÖMINÄ OLETETUT TAKUUT TAI EHDOT MYYNTIKELPOISUUDESTA,
TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA JA SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Joissakin
maissa / joillakin alueilla, osavaltioissa tai provinsseissa välillisen takuun keston rajoittaminen ei ole sallittua, joten
edellä mainittu rajoittaminen tai poissulkeminen ei välttämättä koske asiakasta. Tämä takuu antaa asiakkaalle
tiettyjä laillisia oikeuksia, ja asiakkaalla saattaa olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat maan/alueen, osavaltion tai
provinssin mukaan.

PAIKALLISEN LAIN RAJOISSA TÄSSÄ TAKUUSSA LUETELLUT KORVAUKSET OVAT ASIAKKAAN AINOAT
KORVAUKSET. YLLÄ MAINITTUA LUKUUN OTTAMATTA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA
MISSÄÄN TAPAUKSESSA DATAN MENETYKSESTÄ TAI VÄLITTÖMISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA,
SEURAUKSELLISISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT JA DATA) TAI MUISTA VAHINGOISTA,
JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN. Jotkin maat/alueet, valtiot
tai provinssit eivät salli satunnaisten tai seurauksellisten vahinkojen poissulkua tai rajoitusta, joten yllä mainittu
rajoitus tai poissulku ei ehkä koske sinua.

LAIN SALLIMIA TAPAUKSIA LUKUUN OTTAMATTA TÄMÄN TAKUUILMOITUKSEN EHDOT EIVÄT SULJE
POIS, RAJOITA TAI MUUTA MUUALLA SÄÄDETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA KOSKEVAT HP:N
TUOTTEIDEN MYYNTIÄ VÄHITTÄISASIAKKAILLE, VAAN NE OVAT NIIDEN LISÄNÄ.

142

Liite E Takuu ja käyttöoikeus

FIWW