HP LaserJet P2015 Printer series - Kirje- ja esipainetut lomakkeet

background image

Kirje- ja esipainetut lomakkeet

Useiden valmistajien laadukkaat paperityypit on optimoitu lasertulostusta varten, jolloin paperin
markkinoinnissa käytetään esimerkiksi ilmaisuja laser-yhteensopiva tai laser-takuulla varustettu. Jotkin
paperityypit, joiden pintarakenne on tavallista karkeampi, esimerkiksi cockle, laid tai linen, saattavat
edellyttää lämmitysyksikön asettamista erikoistilaan, joka joissakin tulostimissa on valittavissa siten,
että väriaine kiinnittyy asianmukaisesti.

Huomautus

Lasertulostimia käytettäessä sivujen välillä esiintyvät erot ovat tavallisia. Kyseinen

variaatio ei ole havaittavissa tavalliselle paperille tulostettaessa. Esipainetuille lomakkeilla
tulostettaessa tämä variaatio tulee kuitenkin näkyviin, koska viivat ja ruudut on sijoitettu sivulle
jo valmiiksi.

Vältä esipainettujen lomakkeiden, koholeimallisen paperin ja kirjelomakkeiden käytön yhteydessä
ilmenevät ongelmat toimimalla seuraavien suositusten mukaan:

Älä käytä alhaisen lämpötilan musteita (eräissä termografiatyypeissä käytettäviä).

Käytä esipainettuja lomakkeita ja kirjelomakkeita, jotka on painettu käyttämällä offsetpaino- tai
kaiverrustekniikkaa.

Käytä lomakkeita, joiden musteet kestävät lämpöä ja jotka eivät sula, haihdu tai vapauta haitallisia
päästöjä, kun ne lämmitetään 200 °C:n lämpötilaan 0,1 sekunnin ajaksi. Tavallisesti hapettuvat tai
öljypohjaiset musteet sopivat tähän tarkoitukseen.

22

Luku 4 Tuettu paperi ja muu tulostusmateriaali

FIWW

background image

Kun lomake on esipainettu, älä muuta paperin kosteuspitoisuutta äläkä käytä materiaaleja, jotka
muuttavat paperin sähköisiä ominaisuuksia tai käsittelyominaisuuksia. Suojaa lomakkeet
varastoinnin aikana tapahtuvalta kosteuden vaihtelulta sulkemalla ne kosteudelta suojaavaan
kääreeseen.

Älä käsittele esipainettuja lomakkeita, jotka on pintakäsitelty tai pinnoitettu.

Älä käytä selvästi kohokuvioituja kirjelomakkeita.

Vältä paperityyppejä, joilla on voimakkaasti erottuva pintarakenne.

Vältä käyttämästä offset-jauheita tai muita materiaaleja, joiden tarkoituksena on estää painettuja
lomakkeita tarttumasta toisiinsa.

FIWW

Ohjeita tulostusmateriaalin käytöstä

23

background image

24

Luku 4 Tuettu paperi ja muu tulostusmateriaali

FIWW

background image

5