HP LaserJet P2015 Printer series - Tulostuslaadun optimointi eri materiaalityypeillä

background image

Tulostuslaadun optimointi eri materiaalityypeillä

HP LaserJet P2015 -sarjan tulostimissa on useita tulostustiloja, joiden avulla laite voidaan mukauttaa
eri tulostusmateriaalien mukaisesti. Voit muuttaa tulostustilaa tulostinohjaimen Paperi-välilehdessä,
HP Toolbox -ohjelmassa tai sulautetussa Web-palvelimessa.

Huomautus

Käytettäessä tiloja KORTTIMATERIAALI, KIRJEKUORI, TARRA ja KARKEA

tulostin pitää tauon sivujen välillä, jolloin minuutissa valmistuvien sivujen määrä pienenee.

Taulukko 4-1

Ohjaimen tulostustilat

Tila

Tulostusmateriaalin tyyppi

TAVALLINEN

75 - 104 g/m

2

VAALEA

Korkeintaan 75 g/m

2

PAINAVA

90 - 105 g/m

2

KORTTIMATERIAALI

Korttimateriaali tai muu tukeva materiaali

KALVO

4 milin (1 mil = 0,0254 mm) 0.1 Monochrome Overhead
Transparencies (OHTs) -kalvot

KIRJEKUORI

Normaalit HP LaserJet -kirjekuoret

TARRA

Normaalit HP LaserJet -tarrat

BOND

Kova asiakirjapaperi (bond-paperi)

KARKEA

Karkeapintainen (uusio-) paperi

18

Luku 4 Tuettu paperi ja muu tulostusmateriaali

FIWW