HP LaserJet P2015 Printer series - Kirjekuoren tulostaminen

background image

Kirjekuoren tulostaminen

Käytä vain lasertulostimia varten suositeltuja kirjekuoria. Katso lisätiedot kohdasta

Ohjeita

tulostusmateriaalin käytöstä

.

1.

Avaa suoran paperiradan luukku.

2.

Avaa lokero 1 ja säädä tulostusmateriaaliohjaimet kirjekuoren leveyden mukaan.

30

Luku 5 Tulostustehtävät

FIWW

background image

3.

Aseta kirjekuori tulostettava puoli ylöspäin ja yläreuna vasten vasenta sivuohjainta.

Huomautus

Jos kirjekuoren lyhyessä reunassa on läppä, syötä tämä reuna tulostimeen

ensin.

4.

Avaa tulostimen ominaisuudet (Windows 2000- ja XP-käyttöjärjestelmissä tulostusmääritykset).
Katso lisätietoja kohdasta

Windows-tulostinohjaimen asetusten määrittäminen

tai

Macintosh-

tulostinohjaimen asetusten määrittäminen

.

5.

Valitse Paperi/laatu- tai Paperi-välilehdestä (joissakin Mac-ohjaimissa Paperityyppi/laatu) oikea
tulostusmateriaalin tyyppi.

Huomautus

Tulostimen kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa ohjaimissa

tai käyttöjärjestelmissä. Katso ohjaimen käytettävyystiedot online-ohjeen kyseisen
tulostimen ominaisuuksista (ohjain).

6.

Tulosta asiakirja.

Katso käsinsyötöllä tulostamisen ohjeet kohdasta

Käsinsyöttö

.