HP LaserJet P2015 Printer series - Tulostaminen kalvoille tai tarroille

background image

Tulostaminen kalvoille tai tarroille

Käytä kalvoja ja tarroja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi lasertulostimissa. Katso lisätiedot kohdasta

Ohjeita tulostusmateriaalin käytöstä

.

VARO

Varmista, että tulostimen materiaaliasetukset ovat seuraavan ohjeen mukaiset. Tulostin

säätää kiinnittimen lämpötilan tulostusmateriaaliasetuksen perusteella. Kun tulostat kalvojen tai
tarrojen kaltaisille erikoistulostusmateriaalille, kyseinen lämpötilan säätö estää kiinnitintä
vahingoittamasta tulostusmateriaalia tämän kulkiessa tulostimen läpi.

VARO

Tarkista, ettei materiaali ole rypistynyt tai rullalla ja ettei esimerkiksi tarra-arkissa ole

repeytyneitä reunoja tai puuttuvia tarroja.

1.

Avaa suoran paperiradan luukku.

2.

Avaa lokero 1 ja säädä tulostusmateriaaliohjaimet tulostusmateriaalin leveyden mukaan.

3.

Lisää tulostusmateriaalia lokeroon 1. Varmista, että materiaalin yläreuna osoittaa eteenpäin ja
tulostuspuoli (karkea puoli) on ylöspäin.

Huomautus

Kalvot voidaan tulostaa lokerosta 2, mutta tulostus on hitaampaa. Kalvoja

ei saa tulostaa valinnaisesta lokerosta 3.

FIWW

Tulostaminen erikoismateriaaleille

31

background image

4.

Avaa tulostimen ominaisuudet (Windows 2000- ja XP-käyttöjärjestelmissä tulostusmääritykset).
Katso lisätietoja kohdasta

Windows-tulostinohjaimen asetusten määrittäminen

tai

Macintosh-

tulostinohjaimen asetusten määrittäminen

.

5.

Valitse Paperi/laatu- tai Paperi-välilehdestä (joissakin Mac-ohjaimissa Paperityyppi/laatu) oikea
tulostusmateriaalin asetus.

Huomautus

Tulostimen kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa ohjaimissa

tai käyttöjärjestelmissä. Katso ohjaimen käytettävyystiedot online-ohjeen kyseisen
tulostimen ominaisuuksista (ohjain).

6.

Tulosta asiakirja. Poista tulostuneet sivut tulostimen takaa, etteivät ne tartu toisiinsa, ja aseta sivut
tasaiselle alustalle.