HP LaserJet P2015 Printer series - Automaattinen kaksipuolinen tulostus

background image

Automaattinen kaksipuolinen tulostus

HP LaserJet P2015d-, HP LaserJet P2015dn- ja HP LaserJet P2015x -sarjan tulostimissa voidaan
käyttää automaattista kaksipuolista tulostusta.

Seuraavat materiaalikoot tukevat automaattista kaksipuolista tulostusta:

A4

Letter

Legal.

Seuraavat osat sisältävät eri käyttöjärjestelmiä koskevat ohjeet.

Windows

1.

Sulje suoran paperiradan luukku.

2.

Avaa tulostimen ominaisuudet (Windows 2000- ja XP-käyttöjärjestelmissä tulostusmääritykset).
Katso ohjeet kohdasta

Windows-tulostinohjaimen asetusten määrittäminen

.

3.

Poista valintamerkki Viimeistely-välilehden Suoran paperiradan oikea tulostusjärjestys -
valintaruudusta napsauttamalla sitä.

4.

Valitse Tulosta molemmille puolille -valintaruutu.

5.

Valitse OK.

6.

Tulosta asiakirja.

Mac OS X

1.

Valitse Tiedosto-Tulosta, Kaksipuolinen ja Tulosta molemmille puolille.

2.

Jos Tulosta molemmille puolille -valintaruutu ei ole näkyvissä, toimi seuraavasti:

a.

Valitse Tulostuskeskus-kohdasta (Tulostimen asetukset -apuohjelma Mac OS X V10.3 -
ympäristössä) Tulostusjono.

b.

Valitse Valikko-riviltä Tulostimet-Näytä tietoja.

FIWW

Tulostaminen sivun molemmille puolille (kaksipuolinen tulostus)

41

background image

c.

Valitse Asennettavat valinnat -valikosta Kaksipuolisyksikkö.

d.

Valitse Käytä muutoksia.

e.

Sulje valikko.

42

Luku 5 Tulostustehtävät

FIWW

background image

Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille

(n/arkki-tulostus)

N/arkki-tulostuksella voit tulostaa useita asiakirjan sivuja yhdelle paperiarkille.

1.

Avaa tulostimen ominaisuudet (Windows 2000- ja XP-käyttöjärjestelmissä tulostusmääritykset).
Katso lisätietoja kohdasta

Windows-tulostinohjaimen asetusten määrittäminen

tai

Macintosh-

tulostinohjaimen asetusten määrittäminen

.

2.

Valitse haluamasi arkkikohtainen sivumäärä Viimeistely-välilehdestä (eräissä Mac-ohjaimissa
Asemointi-välilehti).

Huomautus

Tulostimen kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa ohjaimissa

tai käyttöjärjestelmissä. Katso ohjaimen käytettävyystiedot online-ohjeen kyseisen
tulostimen ominaisuuksista (ohjain).

3.

Voit asettaa sivun reunukset valintaruudun avulla. Valikon avulla voit määrittää sivujen
tulostusjärjestyksen.

FIWW