HP LaserJet P2015 Printer series - Manuaalinen kaksipuolinen tulostus ylätulostelokeron avulla

background image

Manuaalinen kaksipuolinen tulostus ylätulostelokeron avulla

Seuraavat osat sisältävät eri käyttöjärjestelmiä koskevat ohjeet.

Windows

1.

Sulje suoran paperiradan luukku.

2.

Valitse Windowsin työpöydältä Käynnistä, Asetukset ja sitten Tulostimet (tai joissakin Windows-
versioissa Tulostimet ja faksit).

3.

Napsauta HP LaserJet P2015 -tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten
Ominaisuudet.

4.

Valitse Laiteasetukset-välilehti.

FIWW

Tulostaminen sivun molemmille puolille (kaksipuolinen tulostus)

35

background image

5.

Valitse Asennettavat valinnat -kohdan avattavasta Duplex Unit (for 2–Sided Printing)
(Kaksipuolisyksikkö (kaksipuolinen tulostus)) -luettelosta Not Installed (Ei asennettu).

6.

Valitse OK.

7.

Avaa tulostusvalintaikkuna ohjelmasta, josta tulostat. Useimmissa ohjelmissa se avataan
valitsemalla Tiedosto ja Tulosta.

8.

Valitse HP LaserJet P2015 -sarjan tulostin.

9.

Valitse Ominaisuudet tai Määritykset. Valinnan tarkka nimi määräytyy sen ohjelman mukaan,
josta tulostat.

10.

Valitse Viimeistely-välilehti.

11.

Poista valintamerkki Suoran paperiradan oikea tulostusjärjestys -valintaruudusta
napsauttamalla sitä.

12.

Valitse Tulosta molemmille puolille -valintaruutu.

13.

Valitse OK.

36

Luku 5 Tulostustehtävät

FIWW

background image

14.

Tulosta asiakirjan ensimmäinen puoli lokeron 1 avulla.

15.

Kun ensimmäinen puoli on tulostettu, poista jäljellä oleva paperi lokerosta 1 ja aseta se sivuun,
kunnes manuaalinen kaksipuolinen tulostustyö on valmis.

16.

Kerää tulostetut sivut yhteen ja suorista nippu.

i n

v e

n t

17.

Aseta pino takaisin lokeroon 1 tulostettu puoli alaspäin siten, että yläreuna tulee tulostinta kohti.

18.

Tulosta kääntöpuolelle painamalla

Go

-näppäintä.

FIWW

Tulostaminen sivun molemmille puolille (kaksipuolinen tulostus)

37

background image

Mac OS X

1.

Sulje suoran paperiradan luukku.

2.

Jos Manuaalinen kaksipuolinen tulostus ei näy tulostimen asetuksissa, toimi seuraavasti:

a.

Varmista, että HP:n Manuaalinen kaksipuolinen tulostus ja kirjanen (klassinen) valittiin
ohjelmiston ohjaimen Mukautettu asennus -vaihtoehdon asentamisen yhteydessä.

b.

Valitse Tiedosto-Tulosta, valitse sitten Laajennusasetukset ja napsauta oikealle osoittavaa
nuolta. Oikealle osoittava nuoli kääntyy osoittamaan alaspäin, ja HP:n manuaalinen
kaksipuolinen tulostus ja kirjanen -toiminto avautuu näyttöön.

c.

Valitse Tulosta aikasuodattimet, valitse sitten HP:n manuaalinen kaksipuolinen tulostus
ja kirjanen
ja valitse lopuksi Tallenna asetukset.

d.

Valitse Manuaalinen kaksipuolinen ja valitse sitten Kaksipuolinen tulostus.

3.

Tulosta asiakirja.

4.

Kun ensimmäinen puoli on tulostettu, poista jäljellä oleva paperi lokerosta 1 ja aseta se sivuun,
kunnes manuaalinen kaksipuolinen tulostustyö on valmis.

5.

Kerää tulostetut sivut yhteen ja suorista nippu.

6.

Aseta pino takaisin lokeroon 1 tulostettu puoli alaspäin siten, että yläreuna tulee tulostinta kohti.

7.

Tulosta kääntöpuolelle painamalla ohjauspaneelin

Go

-näppäintä.