HP LaserJet P2015 Printer series - Tulostustyön peruuttaminen

background image

Tulostustyön peruuttaminen

Voit peruuttaa tulostustyön seuraavista paikoista:

Tulostimen ohjauspaneelista: Peruuta tulostustyö painamalla tulostimen ohjauspaneelin

Peruuta

-näppäintä ja vapauttamalla se.

Ohjelmistosovelluksesta: Näyttöön tulee hetkeksi valintaikkuna, josta voit peruuttaa
tulostustyön.

Windowsin tulostusjonosta: Jos tulostustyö on odottamassa tulostusjonossa (tietokoneen
muistissa) tai taustatulostuksessa, poista työ sieltä. Siirry Tulostin-ikkunaan Windows 98-, Me-,
2000- tai XP-käyttöjärjestelmässä valitsemalla Käynnistä, Asetukset ja sitten Tulostimet. Avaa
ikkuna kaksoisnapsauttamalla HP LaserJet 2015 -kuvaketta, valitse tulostustyö ja napsauta
sitten Delete (Poista) -painiketta.

Työpöydän tulostusjonosta (Mac OS): Avaa Mac OS X -käyttöjärjestelmässä
Tulostuskeskus (tai Tulostimen asetukset -apuohjelma V10.3.9-versiossa), kaksoinapsauta
tulostimen nimeä, valitse tulostustyö ja napsauta Delete (Poista) -painiketta.

HP ToolboxFX: Avaa HP Toolbox, siirry Laitteen tila -sivulle ja valitse Peruuta työ. Katso
lisätiedot kohdasta

HP ToolboxFX

.

Sulautettu Web-palvelin: Avaa tulostimen sulautettu Web-palvelinsivu ja valitse Peruuta työ.
Katso lisätiedot kohdasta

Sulautettu Web-palvelin

.

Jos ohjauspaneelin tilavalot vilkkuvat sen jälkeen, kun työ on jo peruutettu, tietokone jatkaa työn
lähettämistä tulostimeen. Poista työ tulostusjonosta tai odota, kunnes tietokone lakkaa lähettämästä
tulostustyötä. Tulostin palaa takaisin valmiustilaan.

46

Luku 5 Tulostustehtävät

FIWW

background image

6