HP LaserJet P2015 Printer series - Vihkojen tulostaminen

background image

Vihkojen tulostaminen

Voit tulostaa vihkoja Letter-, Legal- tai A4-kokoiselle paperille.

Huomautus

Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa Macintosh OS X -versioissa.

1.

Lisää paperia lokeroon 1.

2.

Sulje suoran paperiradan luukku.

3.

Avaa tulostimen ominaisuudet (Windows 2000- ja XP-käyttöjärjestelmissä tulostusmääritykset).
Katso ohjeet kohdasta

Windows-tulostinohjaimen asetusten määrittäminen

.

4.

Poista valintamerkki Viimeistely-välilehden (eräissä Mac-ohjaimissa Paperityyppi/laatu-
välilehti) Suoran paperiradan oikea tulostusjärjestys -valintaruudusta napsauttamalla sitä.

5.

Valitse Tulosta molemmille puolille -valintaruutu.

6.

Valitse avattavasta Booklet Layout (Vihkon asettelu) -luettelosta Left Edge Binding (Vasemman
reunan sidonta) tai Right Edge Binding (Oikean reunan sidonta).

7.

Määritä arkkikohtaiseksi sivumääräksi 2.

8.

Valitse OK.

9.

Tulosta asiakirja.

10.

Taittele ja nido sivut yhteen.

44

Luku 5 Tulostustehtävät

FIWW