Pomoć za HP LaserJet P2015 Printer series

background image

HP LaserJet P2015 Series

Priruènik

background image
background image

Serija HP LaserJet P2015

Vodič za korisnike

background image

Informacije o zaštiti autorskih prava

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Zabranjeno je svako umnožavanje,
mijenjanje i prevođenje bez prethodnog
pismenog odobrenja, osim u skladu s
odredbama zakona o zaštiti autorskih prava.

Broj publikacije: CB366-90964

Edition 1, 09/2006

Informacije u ovome dokumentu mogu se
mijenjati bez najave.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge
navedena su u izričitim jamstvenim
odredbama priloženima uz te proizvode i
usluge. Ništa navedeno u ovome dokumentu
ne smije se smatrati nadopunom jamstva.
HP nije odgovoran za tehničke ili uređivačke
pogreške ili propuste u ovome dokumentu.

Vlasnici zaštitnih znakova

Microsoft

®

i Windows

®

su registrirani zaštitni

znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-
u.

PostScript

®

je registrirani zaštitni znak tvrtke

Adobe Systems Incorporated.

Energy Star

®

i Energy Star znakovi

®

su

registrirani zaštitni znakovi United States
Environmental Protection Agency u SAD-u.

background image

Sadržaj

1 Informacije o proizvodu

Značajke proizvoda .............................................................................................................................. 2

Pisač HP LaserJet P2015 .................................................................................................... 2
Pisač HP LaserJet P2015d .................................................................................................. 2
Pisač HP LaserJet P2015n .................................................................................................. 3
Pisač HP LaserJet P2015dn ................................................................................................ 3
Pisač HP LaserJet P2015x .................................................................................................. 3

Identificiranje dijelova proizvoda .......................................................................................................... 4

2 Upravljačka ploča

3 Softver proizvoda

Podržani operacijski sustavi ............................................................................................................... 10
Priključci pisača .................................................................................................................................. 11

USB priključci ..................................................................................................................... 11
Mrežni priključci ................................................................................................................. 11

Priključivanje pisača na mrežu .......................................................................... 11
Instaliranje softvera pisača za mrežni pisač ...................................................... 12

Softver za Windows ............................................................................................................................ 13

Upravljački programi pisača Windows ............................................................................... 13

Vrste Windows upravljačkih programa .............................................................. 13
Instaliranje softvera Windows za pisač ............................................................. 13

Da biste instalirali softver pisača za Windows XP (64-bitni) i
Windows Server 2003 ...................................................................... 13
Da biste instalirali softver pisača za Windows 98 (samo upravljački
program), Me (samo upravljački program), 2000 i XP (32–
bitni) .................................................................................................. 13

Konfiguriranje upravljačkog programa Windows pisača ................................... 13

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 14
Ugrađeni web-poslužitelj .................................................................................................... 14

Softver za Macintosh .......................................................................................................................... 15

Upravljački programi za Macintosh .................................................................................... 15

Instaliranje upravljačkog programa pisača za Macintosh ................................. 15
Konfiguriranje Macintosh upravljačkog programa pisača .................................. 15

Datoteke PostScript Printer Description (PPD) .................................................................. 16

4 Podržani papir i drugi mediji

Prilagodite kvalitetu ispisa prema vrsti medija .................................................................................... 18
Upute za upotrebu medija .................................................................................................................. 19

HRWW

iii

background image

HP-ovi mediji ...................................................................................................................... 19
Mediji koje treba izbjegavati ............................................................................................... 19
Mediji koji mogu oštetiti pisač ............................................................................................ 19
Papir .................................................................................................................................. 20
Naljepnice .......................................................................................................................... 20

Struktura naljepnica .......................................................................................... 20

Prozirne folije ..................................................................................................................... 20
Omotnice ........................................................................................................................... 20

Struktura omotnica ............................................................................................ 20
Omotnice sa spojevima na obje strane ............................................................. 21
Omotnice s ljepljivim vrpcama ili preklopima ..................................................... 21
Spremanje omotnica ......................................................................................... 21

Kartice i teški mediji ........................................................................................................... 21

Struktura kartica ................................................................................................ 22
Upute za kartice ................................................................................................ 22

Papir sa zaglavljem i tiskanice ........................................................................................... 22

5 Zadaci ispisa

Ulaganje medija .................................................................................................................................. 24

Ladica 1 ............................................................................................................................. 24
Ladica 2 i opcijska ladica 3 ................................................................................................ 24
Pravocrtni prolaz papira ..................................................................................................... 25
Ručno ulaganje papira ....................................................................................................... 25

Postavke kvalitete ispisa .................................................................................................................... 26
Ispis na posebne medije ..................................................................................................................... 27

Ispis na omotnicu ............................................................................................................... 27
Ispis na folije ili naljepnice ................................................................................................. 28
Ispis na papir sa zaglavljem i tiskane obrasce ................................................................... 29
Ispis na medij nestandardnih dimenzija veličine i na kartice ............................................. 30

Obostrani ispis (duplex) ...................................................................................................................... 32

Ručni obostrani ispis .......................................................................................................... 32

Ručni obostrani ispis uz korištenje gornje izlazne ladice .................................. 32
Ručni obostrani ispis uz korištenje vratašca za pravocrtni prolaz papira .......... 35

Automatski obostrani ispis ................................................................................................. 38

Ispis više stranica na jednom listu papira (ispis N-na-1) .................................................................... 40
Ispišite brošure ................................................................................................................................... 41
Ispis vodenih žigova ........................................................................................................................... 42
Prekid ispisa ....................................................................................................................................... 43

6 Upravljanje i održavanje

Stranice s informacijama o pisaču ...................................................................................................... 46

Ogledna stranica ................................................................................................................ 46
Konfiguracijska stranica ..................................................................................................... 46
Stranica o stanju potrošnog materijala .............................................................................. 46
Stranica o konfiguraciji mreže ............................................................................................ 46

HP ToolboxFX .................................................................................................................................... 47

Da biste pregledali HP ToolboxFX ..................................................................................... 47
Stanje ................................................................................................................................. 47
Upozorenja ........................................................................................................................ 48

Set up status alerts (Postava upozorenja o stanju) ........................................... 48

iv

HRWW

background image

Set up e-mail alerts (Odabir upozorenja e-poštom) .......................................... 48

Pomoć ................................................................................................................................ 48
Postavke uređaja ............................................................................................................... 49

Informacije o uređaju ......................................................................................... 49
Rukovanje papirom ........................................................................................... 49
Kvaliteta ispisa .................................................................................................. 49
Vrste papira ....................................................................................................... 50
Konfiguracija sustava ........................................................................................ 50
Servisiranje ....................................................................................................... 50

Postavke ispisa .................................................................................................................. 50

Ispis ................................................................................................................... 50
PCL 5e .............................................................................................................. 50
PCL 6 ................................................................................................................ 51
PostScript .......................................................................................................... 51

Konfiguracija mreže ........................................................................................................... 51

Embedded Web server (Ugrađeni web-poslužitelj) ............................................................................ 52

Otvorite ugrađeni web-poslužitelj ....................................................................................... 52
Kartica Status (Stanje) ....................................................................................................... 53
Kartica Settings (Postavke) ............................................................................................... 53
Kartica Networking (Rad na mreži) .................................................................................... 53
Poveznice .......................................................................................................................... 54

Zamijenite uložak za ispis .................................................................................................................. 55
Preraspodjela tonera .......................................................................................................................... 57
Čišćenje pisača .................................................................................................................................. 58

Čišćenje područja oko uloška za ispis ............................................................................... 58
Očistite prolaz medija u pisaču .......................................................................................... 59

Očistite valjak podizača (ladica 1) ...................................................................................................... 61
Očistite valjak podizača (ladica 2) ...................................................................................................... 64
EconoMode ........................................................................................................................................ 70

7 Rješavanje problema

Traženje rješenja ................................................................................................................................ 72

Korak 1: Je li pisač ispravno postavljen? ........................................................................... 72
Korak 2: Svijetli li žaruljica pripravnosti? ............................................................................ 72
Korak 3: Možete li ispisati oglednu stranicu? ..................................................................... 72
Korak 4: Je li kvaliteta ispisa prihvatljiva? .......................................................................... 73
Korak 5: Komunicira li pisač s računalom? ........................................................................ 73
Korak 6: Je li stranica ispisana onako kako ste očekivali? ................................................ 73
Kontaktirajte HP podršku ................................................................................................... 74

Kombinacije svjetlosnih signala o stanju ............................................................................................ 75
Najčešći problemi u sustavu Macintosh ............................................................................................. 82
Pogreške HP emulacije postscript razina 3 ........................................................................................ 85
Rješavanje problema medija .............................................................................................................. 86
Ispisana se stranica razlikuje od one prikazane na zaslonu .............................................................. 88

Iskrivljen, neispravan ili nepotpun tekst ............................................................................. 88
Nedostaju crteži ili tekst, ili su stranice prazne .................................................................. 88
Format stranice razlikuje se on onog na drugom HP LaserJet pisaču .............................. 89
Kvaliteta crteža .................................................................................................................. 89

Problemi sa softverom pisača ............................................................................................................ 90
Poboljšajte kvalitetu ispisa ................................................................................................................. 91

HRWW

v

background image

Svijetli ili blijedi ispis ........................................................................................................... 91
Mrlje od tonera ................................................................................................................... 91
Neispisana mjesta ............................................................................................................. 91
Okomite crte ...................................................................................................................... 92
Siva pozadina .................................................................................................................... 92
Razmazivanje tonera ......................................................................................................... 92
Toner nije potpuno nanesen .............................................................................................. 93
Okomite pogreške koje se ponavljaju ................................................................................ 93
Izobličeni znakovi ............................................................................................................... 93
Nakošena stranica ............................................................................................................. 94
Savijen ili valovit medij ....................................................................................................... 94
Nabori i pregibi ................................................................................................................... 94
Raspršivanje tonera ........................................................................................................... 95

Vađenje zaglavljenog papira .............................................................................................................. 96

Područje uloška s tonerom ................................................................................................ 96
Ulazne ladice ..................................................................................................................... 98
Izlazna ladica ................................................................................................................... 101
Pravocrtni prolaz papira ................................................................................................... 102
Put automatskog obostranog ispisa ................................................................................. 103

Rješavanje problema konfiguracije mreže ....................................................................................... 108

Dodatak A Dodatak za pomoćni pribor/potrošni materijal

Naručivanje opreme i pribora ........................................................................................................... 110
Poslužitelji ispisa za mrežu 10/100 .................................................................................................. 111
HP ulošci s tonerom ......................................................................................................................... 112

HP-ovo načelo o ulošcima s tonerom koje ne proizvodi HP ............................................ 112
Skladištenje uložaka s tonerom ....................................................................................... 112
Vijek trajanja uloška s tonerom ........................................................................................ 112
Ušteda tonera .................................................................................................................. 112

DIMM (memorija ili font) ................................................................................................................... 113

Ugradnja DIMM memorije ................................................................................................ 113
Ispitivanje ugradnje memorije DIMM .............................................................................. 115
Uklanjanje DIMM-a .......................................................................................................... 115

Dodatak B Servis i podrška

Servis hardvera ................................................................................................................................ 120
Prošireno jamstvo ............................................................................................................................. 120
Upute za pakiranje pisača ................................................................................................................ 121
Kako kontaktirati HP ......................................................................................................................... 121

Dodatak C Specifikacije pisača

Specifikacije okruženja ..................................................................................................................... 124
Akustičke emisije .............................................................................................................................. 124
Električne specifikacije ..................................................................................................................... 125
Fizičke specifikacije .......................................................................................................................... 127
Kapaciteti i brzine pisača .................................................................................................................. 128
Specifikacija memorije ...................................................................................................................... 128
Priključci ........................................................................................................................................... 129

vi

HRWW

background image

Dodatak D Regulativne informacije

Usklađenost s FCC-om .................................................................................................................... 132
Izjave o udovoljavanju standardima ................................................................................................. 133
Regulativne izjave ............................................................................................................................ 134

Izjava o sigurnosti lasera ................................................................................................. 134
Kanadski propisi DOC ..................................................................................................... 134
Korejska izjava EMI ......................................................................................................... 134
Izjava o sigurnosti lasera za Finsku ................................................................................. 135

Program rukovanja proizvodima za zaštitu okoliša .......................................................................... 136

Zaštita okoliša .................................................................................................................. 136
Proizvodnja ozona ........................................................................................................... 136
Potrošnja energije ............................................................................................................ 136
Potrošnja tonera .............................................................................................................. 136
Potrošnja papira ............................................................................................................... 136
Plastika ............................................................................................................................ 136
HP LaserJet potrošna oprema za ispis ............................................................................ 136
Informacije o programu povrata i recikliranja HP-ovog potrošnog materijala .................. 137
Papir ................................................................................................................................ 137
Ograničenja u materijalu .................................................................................................. 137
Zbrinjavanje otpada korisnika u privatnim domaćinstvima u Europskoj Uniji .................. 138
Podaci o sigurnosti materijala .......................................................................................... 138
Dodatne informacije ......................................................................................................... 138

Dodatak E Jamstvo i licenca

Hewlett-Packardova izjava o ograničenom jamstvu ......................................................................... 140
Licenčni ugovor za Hewlett-Packardov softver ................................................................................ 141
Ograničeno jamstvo za trajanje uloška s tonerom ........................................................................... 142

Kazalo .............................................................................................................................................................. 143

HRWW

vii

background image

viii

HRWW

background image

1