HP LaserJet P2015 Printer series - Uklanjanje DIMM-a

background image

Uklanjanje DIMM-a

Za uklanjanje memorije DIMM slijedite donje upute:

OPREZ

Ukoliko memorijom DIMM rukujete bez nošenja uzemljenog i antistatičkog uređaja, to

bi moglo oštetiti DIMM. Prije rukovanja memorijom DIMM dodirnite bilo kakav metalni dio pisača
ili sličan uzemljeni metal.

1.

Pomoću mrežnog prekidača isključite pisač, a zatim odspojite sve kablove koji su priključeni na
pisač.

HRWW

DIMM (memorija ili font)

115

background image

2.

Otvorite DIMM vratašca.

3.

Oslobodite držače DIMM-a tako da ih pritisnete prema van.

116

Dodatak A Dodatak za pomoćni pribor/potrošni materijal

HRWW

background image

4.

Primite DIMM za donji rub, a zatim uklonite DIMM iz pisača.

Napomena

Spremite memoriju DIMM u antistatičku vrećicu.

5.

Zatvorite DIMM vratašca.

6.

Ponovno priključite sve kablove pisača, a zatim pomoću mrežnog prekidača uključite pisač.

HRWW

DIMM (memorija ili font)

117

background image

118

Dodatak A Dodatak za pomoćni pribor/potrošni materijal

HRWW

background image

B