HP LaserJet P2015 Printer series - Prilagodite kvalitetu ispisa prema vrsti medija

background image

Prilagodite kvalitetu ispisa prema vrsti medija

Pisači serije HP LaserJet P2015 pružaju ispis na nekoliko različitih načina što uređaju omogućuje
prilagodbu na različite medije. Možete promijeniti način ispisa na kartici Paper (Papir) u upravljačkom
programu pisača, u HP ToolboxFX ili na ugrađenom web-poslužitelju.

Napomena

Kod upotrebe režima CARDSTOCK (Kartice), ENVELOPE (Omotnica), LABEL

(Naljepnica) i ROUGH (Grubo), pisač će između pojedinih stranica raditi stanke, što produljuje
vrijeme ispisa.

Tablica 4-1

Načini ispisa preko upravljačkog programa

Režim ispisa

Vrsta medija

PLAIN (Obično)

75 do 104 g/m

2

LIGHT (Tanko)

Manje od 75 g/m

2

HEAVY (Debelo)

90 do 105 g/m

2

CARDSTOCK (Kartice)

Kartice ili debeli medij

TRANSPARENCY (Prozirna folija)

4-mil, 0,1 jednobojne grafoskopske prozirne folije

ENVELOPE (Omotnica)

Standardne omotnice HP LaserJet

LABEL (Naljepnica)

Standardne naljepnice HP LaserJet

BOND (Uvezani papir)

Uvezani papir

ROUGH (Grubo)

Grubi papir

18

Poglavlje 4 Podržani papir i drugi mediji

HRWW