HP LaserJet P2015 Printer series - Plastika

background image

Plastika

Plastični dijelovi težine preko 25 grama obilježeni su sukladno međunarodnim standardima, čime je
olakšano utvrđivanje plastičnih dijelova koji se istekom radnog vijeka proizvoda mogu reciklirati.