HP LaserJet P2015 Printer series - Zbrinjavanje otpada korisnika u privatnim domaćinstvima u Europskoj Uniji

background image

Zbrinjavanje otpada korisnika u privatnim domaćinstvima u

Europskoj Uniji

Ova oznaka na proizvodu ili na njegovu pakiranju znači da se ne smije odlagati zajedno s ostalim
otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga, vaša je odgovornost da svoj otpad odlažete na određenom
sabirnom mjestu za recikliranje električne i elektronske opreme. Odvojeno sabiranje i recikliranje
rabljene opreme pomoći će očuvanju prirodnih resursa i osigurati recikliraje na način koji čuva ljudsko
zdravlje i okoliš. Detaljnije informacije o mjestima odlaganja rabljene opreme za recikliranje, molimo
kontaktirajte svoj nadležni mjesni ured, službu za odvoz otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.