HP LaserJet P2015 Printer series - Problemi sa softverom pisača

background image

Problemi sa softverom pisača

Tablica 7-6

Problemi sa softverom pisača

Problem

Rješenje

Upravljački program pisača za pisač HP LaserJet P2015 nije
vidljiv u mapi Printer (Pisač)

Ponovno instalirajte softver pisača. Na traci zadataka
Windows, pritisnite Start (Početak), odaberite
Programs, odaberite HP LaserJet P2015 i pritisnite
Uninstall. Isključite pisač. Instalirajte softver pisača s
CD-ROM-a. Ponovno uključite pisač.

Napomena

Zatvorite sve otvorene programe.

Kako biste zatvorili program koji u programskoj
traci ima ikonu, desnom tipkom miša pritisnite tu
ikonu i odaberite Close (Zatvori) ili Disable
(Onemogući).

USB-kabel priključite u drugi USB-priključak na računalu.

Pokušavate li ispisivati na umreženi pisač, na
programskoj traci sustava Windows pritisnite Start
(Početak), odaberite Settings (Postavke), a zatim
Printers (Pisači). Dvaput pritisnite ikonu Add Printer
(Dodaj pisač). Slijedite upute čarobnjaka za dodavanje
pisača (Add Printer Wizard).

Tijekom instaliranja softvera pojavila se poruka o pogrešci

Ponovno instalirajte softver pisača. Na traci zadataka
Windows pritisnite Start (Početak), odaberite
Programs, odaberite HP LaserJet P2015 i pritisnite
Uninstall. Isključite pisač. Instalirajte softver pisača s
CD-ROM-a. Ponovno uključite pisač.

Napomena

Zatvorite sve otvorene programe.

Kako biste zatvorili program koji u programskoj
traci ima ikonu, desnom tipkom miša pritisnite tu
ikonu i odaberite Close (Zatvori) ili Disable
(Onemogući).

Provjerite ima li na disku gdje želite instalirati softver
dovoljno slobodnog prostora. Ako je potrebno, oslobodite
što više prostora i ponovno instalirajte softver pisača.

Ako je potrebno, pokrenite Disk Defragmenter
(Defragmentacija diska) i ponovno instalirajte softver
pisača.

Pisač je u stanju pripravnosti, ali se ništa ne ispisuje.

Ispišite konfiguracijsku stranicu preko upravljačke ploče i
provjerite funkcionalnost pisača.

Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto pričvršćeni i u skladu sa
specifikacijama. To se odnosi na USB, mrežni i električni
kabel. Zamijenite kabel.

90

Poglavlje 7 Rješavanje problema

HRWW