HP LaserJet P2015 Printer series - Da biste pregledali HP ToolboxFX

background image

Da biste pregledali HP ToolboxFX

Otvorite HP ToolboxFX na jedan od sljedećih načina:

Na sistemskoj traci Windows ili na radnoj površini, dvaput kliknite na ikonu HP ToolboxFX.

Na izborniku Start (Početak) sustava Windows kliknite Programs (ili All Programs u sustavu
Windows XP), zatim HP, a potom HP LaserJet 2015 Series, a potom HP ToolboxFX.

HP ToolboxFX softver sadrži sljedeće dijelove:

Stanje

Upozorenja

Pomoć

Postavke uređaja

Postavke ispisa

Konfiguracija mreže