HP LaserJet P2015 Printer series - Ispis na medij nestandardnih dimenzija veličine i na kartice

background image

Ispis na medij nestandardnih dimenzija veličine i na kartice

Za specifikacije medija, pogledajte

Upute za upotrebu medija

.

OPREZ

Prije ulaganja provjerite da listovi nisu slijepljeni.

1.

Otvorite vratašca za pravocrtni prolaz papira.

30

Poglavlje 5 Zadaci ispisa

HRWW

background image

2.

Otvorite ladicu 1 i prilagodite vodilice medija na širinu medija.

3.

Uložite medij u ladicu 1 tako da je uži rub medija prema naprijed a strana na koju se ispisuje
okrenuta licem prema gore.

4.

Otvorite Svojstva pisača (ili Postavke ispisa u operacijskim sustavima Windows 2000 i XP). Upute
pogledajte u dijelu

Konfiguriranje upravljačkog programa Windows pisača

ili

Konfiguriranje

Macintosh upravljačkog programa pisača

.

5.

Na kartici Paper/Quality (Papir/Kvaliteta) ili Paper (Papir) (tj. kartici Paper Type/Quality (Vrsta
papira/Kvaliteta) nekih upravljačkih programa za MAC), odaberite opciju za proizvoljnu veličinu.
Zadajte dimenzije nestandardnih medija.

Napomena

Neke značajke pisača nisu dostupne u svim upravljačkim programima ili

operacijskim sustavima. U računalnoj pomoći svojstava pisača (u upravljačkome programu)
možete pronaći informacije o dostupnim značajkama upravljačkog programa.

6.

Ispišite dokument.

Upute za ručno ulaganje pogledajte u dijelu

Ručno ulaganje papira

.

HRWW

Ispis na posebne medije

31