HP LaserJet P2015 Printer series - Ručni obostrani ispis uz korištenje vratašca za pravocrtni prolaz papira

background image

Ručni obostrani ispis uz korištenje vratašca za pravocrtni prolaz papira

U ovome su dijelu opisane upute za različite operacijske sustave.

Windows

1.

Otvorite vratašca za pravocrtni prolaz papira.

2.

Otvorite Svojstva pisača (ili Postavke ispisa za Windows 2000 i XP). Pojedinosti o tome pogledajte
u dijelu

Konfiguriranje upravljačkog programa Windows pisača

.

3.

Na kartici Finishing (Dovršavanje), odaberite potvrdni okvir Correct Order for Straight Paper
Path
(Ispravan redoslijed za pravocrtni prolaz papira).

HRWW

Obostrani ispis (duplex)

35

background image

Napomena

Neke značajke pisača nisu dostupne u svim upravljačkim programima ili

operacijskim sustavima. U računalnoj pomoći svojstava pisača (u upravljačkome programu)
možete pronaći informacije o dostupnim značajkama upravljačkog programa.

4.

Na kartici Finishing (Dovršavanje), odaberite potvrdni okvir Print On Both Sides (Manually) Ispis
na obje strane (Ručno).

5.

Pritisnite OK (U redu).

6.

Ispišite prednju stranu dokumenta iz ladice 1.

7.

Sakupite ispisane stranice i poravnajte snop.

8.

Vratite snop u ladicu 1 tako da je ispisana strana okrenuta prema dolje, a gornji rub okrenut prema
pisaču.

9.

Pritisnite gumb

Go

(Kreni) da biste ispisali drugu stranu.

36

Poglavlje 5 Zadaci ispisa

HRWW

background image

Mac OS X

1.

Otvorite vratašca za pravocrtni prolaz papira.

2.

Ako kao opcija pisača nije ponuđeno Manual Duplex (Ručni obostrani ispis), učinite sljedeće:

a.

Provjerite je li bilo odabrano HP Manual Duplex&Booklet (Classic) kad je softverski
upravljački program instaliran s opcijom Custom Install (Posebna instalacija).

b.

Odaberite File-Print (Datoteka-Ispis), zatim Plug-In Preferences (Postavke dodataka) i
pritisnite strelicu udesno. Strelica udesno mijenja se u strelicu prema dolje i prikazuje se
značajka HP Manual Duplex&Booklet.

c.

Odaberite Print Time Filters, a zatim HP Manual Duplex&Booklet pa pritisnite Save
Settings
.

d.

Odaberite Manual Duplex (Ručni obostrani ispis) i uključite Print On Both Sides (Ispisuj na
obje strane).

e.

Odaberite Alternate output bin is open (straight through paper path) (Otvorena je
alternativna ulazna ladica (pravocrtan prolaz papira)).

3.

Ispišite gornju stranu dokumenta iz ladice 1.

4.

Sakupite ispisane stranice i poravnajte snop.

HRWW

Obostrani ispis (duplex)

37

background image

5.

Vratite snop u ladicu 2 tako da je ispisana strana okrenuta prema dolje, a gornji rub okrenut prema
pisaču.

6.

Pritisnite gumb

Go

(Kreni) da biste ispisali drugu stranu papira.