HP LaserJet P2015 Printer series - Pravocrtni prolaz papira

background image

Pravocrtni prolaz papira

Koristite pravocrtni prolaz papira pri ispisu omotnica, folija, gustih medija ili bilo kojih medija koji se
savijaju pri ispisu. Ako otvorite vratašca za pravocrtni izlaz prije ispisa medija iz ladice 1, ladice 2 ili
opcijske ladice 3, mediji izlaze iz pisača po pravocrtnom izlaznom putu.

Napomena

Pri korištenju pravocrtnog prolaza papira, ispisani se mediji neće slagati jedan na

drugoga. Mediji će izlaskom iz pisača padati na tlo, osim ako ih prije toga ne prihvatite rukom.