HP LaserJet P2015 Printer series Žinynas

background image

„HP LaserJet P2015“ serijos spausdintuvas

Vartotojo vadovas

background image
background image

„HP LaserJet P2015“ serijos spausdintuvas

Vartotojo vadovas

background image

Informacija apie autoriaus teises

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Neturint išankstinio raštiško sutikimo
draudžiama kopijuoti, perdirbti ir versti,
išskyrus Autorystės teisių įstatymo
numatytus atvejus.

Gaminio numeris: CB366-909 8

Edition 1, 09/2006

Čia nurodyta informacija gali būti keičiama
be atskiro įspėjimo.

HP gaminiams ir paslaugoms galioja tik
garantija, nurodyta pridedamuose
trumpuose garantiniuose nuostatuose,
pateikiamuose su kiekvienu produktu ir
paslauga. Čia pateikiama informacija nėra
papildoma garantija. HP neatsako už
galinčias pasitaikyti technines arba
redakcines klaidas ar praleidimus.

Prekių ženklai ir jų savininkai

Microsoft

®

ir Windows

®

yra JAV registruotieji

„Microsoft Corporation“ prekės ženklai.

PostScript

®

yra registruotasis „Adobe

Systems Incorporated“ prekės ženklas.

Energy Star

®

ir Energy Star

®

žymė yra JAV

registruotieji JAV aplinkosaugos agentūros
(ang. - United States Environmental
Protection Agency) ženklai.

7

background image

Turinys

1 Produkto informacija

Produkto funkcijos ................................................................................................................................ 2

„HP LaserJet P2015“ serijos spausdintuvas ........................................................................ 2
„HP LaserJet P2015d“ serijos spausdintuvas ...................................................................... 2
„HP LaserJet P2015n“ serijos spausdintuvas ...................................................................... 3
„HP LaserJet P2015dn“ serijos spausdintuvas .................................................................... 3
„HP LaserJet P2015x“ serijos spausdintuvas ...................................................................... 3

Susipažinkite su produkto dalimis ........................................................................................................ 4

2 Derinimo pultas

3 Produkto programinė įranga

Palaikomos operacinės sistemos ....................................................................................................... 10
Spausdintuvo jungtys ......................................................................................................................... 11

USB jungtys ....................................................................................................................... 11
Tinklo jungtys ..................................................................................................................... 11

Spausdintuvo prijungimas prie tinklo ................................................................. 11
Tinklo spausdintuvui skirtos spausdintuvo programinės įrangos diegimas ....... 12

„Windows“ operacinei sistemai skirta programinė įranga .................................................................. 13

„Windows“ spausdintuvo tvarkyklės ................................................................................... 13

„Windows“ tvarkyklių tipai .................................................................................. 13
„Windows“ spausdintuvo programinės įrangos diegimas .................................. 13

Spausdintuvo programinės įrangos diegimas „Windows XP“ (64
bitų) ir „Windows Server 2003“ sistemose ........................................ 13
Spausdintuvo programinės įrangos diegimas „Windows 98“ (tik
tvarkyklės), Me (tik tvarkyklės), 2000 ir XP (32 bitų) sistemose ....... 13

„Windows“ spausdintuvo tvarkyklės nustatymas ............................................... 13

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 14
Įdėtasis tinklo serveris ....................................................................................................... 14

„Macintosh“ operacinei sistemai skirta programinė įranga ................................................................. 15

„Macintosh“ spausdintuvo tvarkyklės ................................................................................. 15

„Macintosh“ spausdintuvo tvarkyklės diegimas ................................................. 15
„Macintosh“ spausdintuvo tvarkyklės nustatymas ............................................. 15

„PostScript“ spausdintuvų aprašymo failai ......................................................................... 16

4 Palaikomas popierius ir kitos spausdinimo medžiagos

Spausdinimo kokybės optimizavimas, atsižvelgiant į spausdinimo medžiagos tipus ......................... 18
Spausdinimo medžiagos naudojimo nurodymai ................................................................................. 19

HP spausdinimo medžiaga ................................................................................................ 19

LTWW

iii

background image

Spausdinimo medžiagos, kurių negalima naudoti ............................................................. 19
Medžiagos, galinčios sugadinti spausdintuvą .................................................................... 19
Popierius ............................................................................................................................ 20
Etiketės .............................................................................................................................. 20

Etikečių sandara ................................................................................................ 20

Skaidrės ............................................................................................................................. 20
Vokai .................................................................................................................................. 20

Voko sandara .................................................................................................... 21
Vokai su dvipusėmis siūlėmis ........................................................................... 21
Vokai su lipniosiomis juostelėmis arba atlankais .............................................. 21
Vokų laikymas ................................................................................................... 21

Atvirukai ir sunki spausdinimo medžiaga ........................................................................... 22

Kortelės sandara ............................................................................................... 22
Kortelių spausdinimo nustatymas ..................................................................... 22

Firminiai blankai ir išankstinės formos ............................................................................... 22

5 Spausdinimo užduotys

Spausdinimo medžiagos įdėjimas ...................................................................................................... 26

1 dėklas ............................................................................................................................. 26
2 dėklas ir papildomas 3 dėklas ......................................................................................... 27
Tiesioginės išvesties kelias ................................................................................................ 27
Rankinis popieriaus įvedimas ............................................................................................ 28

Spausdinimo kokybės parametrai ...................................................................................................... 29
Spausdinimas ant specialiosios spausdinimo medžiagos .................................................................. 30

Spausdinimas ant vokų ...................................................................................................... 30
Spausdinimas ant skaidrių ir etikečių ................................................................................. 31
Spausdinimas ant firminių blankų ir išankstinių formų ....................................................... 32
Spausdinimas ant nestandartinio formato medžiagos ir kortelių ....................................... 33

Spausdinimas ant abiejų lapo pusių (dvigubas) ................................................................................. 35

Rankinis dvipusis spausdinimas ........................................................................................ 35

Rankinis dvipusis spausdinimas, naudojant viršutinį išvedimo skyrių ............... 35
Rankinis dvipusis spausdinimas, naudojant viršutinę išvesties dėtuvę ............. 38

Automatinis dvipusis spausdinimas ................................................................................... 41

Kelių puslapių spausdinimas ant vieno popieriaus lapo („n viename“ spausdinimas) ........................ 43
Lankstinukų spausdinimas ................................................................................................................. 44
Vandens ženklų spausdinimas ........................................................................................................... 45
Spausdinimo užduoties atšaukimas ................................................................................................... 46

6 Valdymas ir priežiūra

Spausdintuvo informacijos puslapiai .................................................................................................. 48

Bandomasis puslapis ......................................................................................................... 48
Konfigūracijos puslapis ...................................................................................................... 48
Eksploatacinių medžiagų būsenos puslapis ...................................................................... 48
Tinklo konfigūracijos puslapis ............................................................................................ 48

HP ToolboxFX .................................................................................................................................... 49

Jei norite peržiūrėti HP ToolboxFX .................................................................................... 49
Būsena ............................................................................................................................... 49
Įspėjimai ............................................................................................................................. 50

Būsenos įspėjimų nustatymai ............................................................................ 50
Įspėjimų elektroniniu paštu nustatymai (Set up e-mail alerts) ........................... 50

iv

LTWW

background image

Pagalba .............................................................................................................................. 50
Įrenginio parametrai ........................................................................................................... 51

Įrenginio informacija .......................................................................................... 51
Popieriaus tvarkymas ........................................................................................ 51
Spausdinimo kokybė ......................................................................................... 52
Popieriaus tipai .................................................................................................. 52
Sistemos nustatymas ........................................................................................ 52
Aptarnavimas .................................................................................................... 52

Spausdinimo parametrai .................................................................................................... 52

Spausdinimas .................................................................................................... 53
PCL 5e .............................................................................................................. 53
PCL 6 ................................................................................................................ 53
„PostScript“ ....................................................................................................... 53

Tinklo parametrai ............................................................................................................... 53

Įdėtasis tinklo serveris ........................................................................................................................ 54

Įdėtojo tinklo serverio atidarymas ...................................................................................... 54
Status (būsenos) skirtukas ................................................................................................ 55
Settings (parametrų) skirtukas ........................................................................................... 55
Networking (tinklo parametrų) skirtukas ............................................................................ 56
Saitai .................................................................................................................................. 56

Spausdintuvo kasetės keitimas .......................................................................................................... 57
Dažų perskirstymas ............................................................................................................................ 59
Spausdintuvo valymas ....................................................................................................................... 60

Spausdinimo kasetės srities valymas ................................................................................ 60
Spausdinimo medžiagos kelio valymas ............................................................................. 61

Griebimo ritinėlio valymas (1 dėklas) ................................................................................................. 63
Griebimo ritinėlio valymas (2 dėklas) ................................................................................................. 66
„EconoMode“ ...................................................................................................................................... 72

7 Problemų sprendimas

Sprendimo paieška ............................................................................................................................. 74

1 žingsnis: Ar spausdintuvas teisingai nustatytas? ............................................................ 74
2 žingsnis: Ar dega parengties lemputė? ........................................................................... 74
3 žingsnis: ar galite išspausdinti bandomąjį puslapį? ........................................................ 74
4 žingsnis: Ar tinkama spausdinimo kokybė? .................................................................... 75
5 žingsnis: Ar yra spausdintuvo ryšys su kompiuteriu? ..................................................... 75
6 žingsnis: Ar išspausdintas puslapis atrodo taip, kaip norite? .......................................... 75
Kontaktiniai HP adresai ..................................................................................................... 76

Būsenos rodikliai ................................................................................................................................ 77
Bendrosios „Macintosh“ problemos .................................................................................................... 84
3 lygio HP „postscript“ emuliacija ....................................................................................................... 87
Spausdinimo medžiagos problemų sprendimas ................................................................................. 88
Išspausdintas lapas kitoks nei parodytas ekrane ............................................................................... 90

Išspausdintas tekstas yra iškraipytas, klaidingas ar neužbaigtas ...................................... 90
Trūksta grafinių vaizdų, teksto arba lapai tušti ................................................................... 90
Popieriaus formatas skiriasi nuo „HP LaserJet“ spausdintuvo .......................................... 91
Grafinio vaizdo kokybė ...................................................................................................... 91

Spausdintuvo programinės įrangos problemos .................................................................................. 92
Gerinkite spausdinimo kokybę ........................................................................................................... 94

Atspaudas per šviesus ar išblukęs .................................................................................... 94

LTWW

v

background image

Dažų taškeliai .................................................................................................................... 94
Praleistos (tuščios) vietos .................................................................................................. 94
Vertikalios linijos ................................................................................................................ 95
Pilkas fonas ....................................................................................................................... 95
Dažų dėmės ....................................................................................................................... 95
Netaisyklingos dažų dėmės ............................................................................................... 96
Vertikalūs pasikartojantys defektai .................................................................................... 96
Neteisingos formos ženklai ................................................................................................ 96
Įžambus atspaudas ............................................................................................................ 97
Išlenktas arba banguotas atspaudas ................................................................................. 97
Susiraukšlėjęs (suglamžytas) atspaudas ........................................................................... 97
Išsklaidyti dažai .................................................................................................................. 98

Įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas ................................................................................ 99

Spausdinimo kasetės sritis ................................................................................................ 99
Įvesties dėklai .................................................................................................................. 101
Išvedimo skyrius .............................................................................................................. 104
Tiesioginės išvesties kelias .............................................................................................. 105
Automatinis dvipusio spausdinimo kelias ........................................................................ 106

Problemų, kylančių spausdintuvui veikiant tinkle, sprendimas ......................................................... 111

Priedas A Priedas/vartojimo papildymas

Užsakykite eksploatacinių medžiagų ir priedų .................................................................................. 114
10/100 tinklo spausdinimo serveriai ................................................................................................. 116
HP spausdinimo kasetės .................................................................................................................. 117

HP pareiškimas apie ne HP spausdinimo kasetes .......................................................... 117
Spausdinimo kasečių laikymas ........................................................................................ 117
Spausdinimo kasetės naudojimo laikotarpis .................................................................... 117
Dažų taupymas ................................................................................................................ 117

DIMM kortelės (atminties arba šrifto) ............................................................................................... 118

Įdiekite atminties DIMM kortelę ....................................................................................... 118
Išbandykite įdiegtą DIMM kortelę ..................................................................................... 120
Išimkite DIMM kortelę ...................................................................................................... 120

Priedas B Aptarnavimas ir pagalba

Techninės įrangos aptarnavimas ..................................................................................................... 124
Išplėstoji garantija ............................................................................................................................. 124
Spausdintuvo pakavimo nurodymai ................................................................................................. 125
HP kontaktiniai duomenys ................................................................................................................ 125

Priedas C Spausdintuvo specifikacijos

Aplinkos specifikacijos ...................................................................................................................... 128
Akustiniai duomenys ........................................................................................................................ 128
Elektrinės specifikacijos ................................................................................................................... 129
Fizinės specifikacijos ........................................................................................................................ 131
Spausdintuvo talpa ir kiti nominaliniai dydžiai .................................................................................. 132
Atminties specifikacijos .................................................................................................................... 132
Prievadai .......................................................................................................................................... 133

vi

LTWW

background image

FCC atitikimas .................................................................................................................................. 136
Pareiškimas apie atitikimą direktyvoms ............................................................................................ 137
Normatyvinė informacija ................................................................................................................... 138

Pareiškimas apie lazerio saugumą .................................................................................. 138
Kanados DOC taisyklės ................................................................................................... 138
Pareiškimas apie Korėjos EMI ......................................................................................... 138
Pareiškimas apie lazerio saugumą, skirtas Suomijai ....................................................... 139

Aplinkos apsaugos programa ........................................................................................................... 140

Aplinkos apsauga ............................................................................................................ 140
Ozono gamyba ................................................................................................................ 140
Sunaudojama galia .......................................................................................................... 140
Dažų sunaudojimas ......................................................................................................... 140
Popieriaus naudojimas .................................................................................................... 140
Plastmasinės dalys .......................................................................................................... 140
„HP LaserJet“ spausdinimo medžiagos ........................................................................... 140
Informacija apie HP spausdinimo medžiagų grąžinimo ir perdirbimo programą .............. 141
Popierius .......................................................................................................................... 141
Nenaudotos medžiagos ................................................................................................... 141
Naudotos namų ūkių įrangos naikinimas Europos Sąjungoje .......................................... 142
Medžiagų saugos duomenų lapas ................................................................................... 142
Daugiau informacijos ....................................................................................................... 142

Priedas E Garantija ir licencijavimas

„Hewlett-Packard“ ribota garantija .................................................................................................... 144
„Hewlett-Packard“ programinės įrangos licencijavimo sutartis ......................................................... 145
Ribota spausdinimo kasetės garantija .............................................................................................. 146

Rodyklė ............................................................................................................................................................ 147

LTWW

vii

Priedas D Normatyvinė informacija

background image

viii

LTWW

background image

1