HP LaserJet P2015 Printer series - Ribota spausdinimo kasetės garantija

background image

Ribota spausdinimo kasetės garantija

Pastaba

Ši garantija taikoma kartu su spausdintuvu pateiktai spausdinimo kasetei.

HP garantuoja, kad šis gaminys yra be medžiagų ir gamybos defektų. Ši garantija netaikoma gaminiams,
kurie (a) buvo pakartotinai užpildyti, atnaujinti, perdirbti ar kitokiu būdu pakeisti, (b) buvo netinkamai
naudojami, netinkamai laikomi ar naudojami ne pagal aprašytus techninius reikalavimus ir dėl to sugedo
arba (c) nusidėvėjo naudojant įprastai. Jei norite garantinio remonto paslaugos, grąžinkite produktą ten,
kur jį pirkote (su raštišku problemos aprašymu ir spausdinimo pavyzdžiais) arba kreipkitės į HP klientų
aptarnavimo tarnybą. Pasirinktinai HP pakeis gaminius su defektais arba grąžins pinigus už pirktą
gaminį. GALIOJANČIŲ VIETOS ĮSTATYMŲ RIBOSE AUKŠČIAU PATEIKTA GARANTIJA YRA
IŠSKIRTINĖ IR JOKIA KITA RAŠTIŠKA AR ŽODINĖ GARANTIJA ARBA SĄLYGA NĖRA NEI AIŠKIAI
IŠREIKŠTA, NEI NUMANOMA. BE TO, HP NETEIKIA JOKIŲ NUMANOMŲ PRODUKTO
PARDAVIMO, PATENKINAMOS KOKYBĖS AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ.
GALIOJANČIŲ VIETOS ĮSTATYMŲ RIBOSE HP AR JOS TIEKĖJAI NEPRISIIMA JOKIOS
ATSAKOMYBĖS UŽ NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL DUOMENŲ PRARADIMO, AR UŽ
TIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS, PASEKMINIUS (ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ AR
DUOMENIS) AR KITOKIUS NUOSTOLIUS NEPRIKLAUSOMAI NUO SUDARYTŲ SUTARČIŲ,
IEŠKINIŲ DĖL ŽALOS ATLYGINIMO, AR KITŲ DALYKŲ. ŠIAME PAREIŠKIME IŠDĖSTYTOS
GARANTIJOS SĄLYGOS ĮSTATYMŲ NUMATYTOSE RIBOSE NEPANAIKINA, NERIBOJA IR
NEKEIČIA ĮSTATYMO APIBRĖŽTŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ ŠIAM JUMS PARDUOTAM PRODUKTUI.

146

Priedas E Garantija ir licencijavimas

LTWW