HP LaserJet P2015 Printer series - Daugiau informacijos

background image

Daugiau informacijos

Norėdami gauti informacijos šiais aplinkos apsaugos klausimais:

apie šio ir daugelio susijusių HP produktų aplinkos apsaugos profilio lapą,

apie HP įsipareigojimus saugoti aplinką,

apie HP aplinkos apsaugos tvarkymo sistemą,

apie HP produktų, pasibaigus jų naudojimo laikui, grąžinimo ir perdirbimo programą,

MSDS

apsilankykite:

http://www.hp.com/go/environment/

arba

http://www.hp.com/hpinfo/community/

environment/productinfo/safety/

.

142

Priedas D Normatyvinė informacija

LTWW

background image

E