HP LaserJet P2015 Printer series - Medžiagų saugos duomenų lapas

background image

Medžiagų saugos duomenų lapas

Eksploatacinių medžiagų, kuriose yra cheminių medžiagų (pvz., dažų), medžiagų saugos duomenų
lapus galite gauti HP interneto svetainėje adresu:

http://www.hp.com/go/msds

arba

http://www.hp.com/

hpinfo/community/environment/productinfo/safety

.